Gıybet, Gayet Menfur ve Fenadır

Gıybet, gayet menfur ve fenadır “Sizden biri, ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı?”[1] Gıybet şu âyetin kat’î hükmüyle nazar-ı Kur’ân’da gayet menfur ve ehl-i gıybet, gayet fena ve alçaktırlar.[2] Bediüzzaman gıybet konusunda ayetin hükmünü de nazar-ı dikkate alarak gayet şiddetli bir üslup kullanıyor. Gıybet, cemiyetin bulaşıcı mikrobudur. Çabuk sirayet eder, yayılır. Kâinat manen nur talebelerine […]

İdrak Marifetle Dolarsa…

İdrak marifetle dolarsa… Bütün eşyanın hakikati Esma-yı Hüsna’ya dayanır. İlimlerin şahı da, padişahı da iman-ı billâh ve marifetullah ilmidir. Çünkü beşeriyetin en büyük makamı, iman‑ı billâh içindeki marifetullah miracına çıkmaktır. Buna istinaden Bediüzzaman “Bütün hakikî saadet ve hâlis sürur ve şirin nimet ve sâfi lezzet, elbette marifetullah ve muhabbetullahtadır. Onlar, onsuz olamaz.”[1] demiştir.

Sabah Derslerinin “Halka ve Daire” Tatbikatı

Sabah derslerinin “halka ve daire” tatbikatı Bu yazımızda bir Nur talebesi ağabeyimizin[1] mutad Risale-i Nur okumalarında fark ettiği ve bizimle paylaştığı tefekkürlerini paylaşmak istiyoruz. “Günlük sabah dersimi okurken Münâzarat esrinde Medresett’üz-Zehra bahsinin detaylandırma bölümünde Üstad o kadar ince şeyleri ortaya koymuş ki, sınıfta oturma planına kadar… Hep okuyup geçiyordum, burada takıldı nazarım. Şartlarını sayarken, sekizinci […]

Bediüzzaman’ın Eğitim Modeli

Eğitimde tatbik edilen sistemler Bediüzzaman’ın Münâzarât’ta “Câmiü’l-Ezher’in kızkardeşi olan, “Medresetü’z-Zehrâ” namıyla dârülfünun”[1] olarak tarif ettiği bahsin sekizinci şartında; “Kürdistan’da âdet-i müstemirre olan talim-i infiradiyi halka ve daireye tebdil etmek.”[2] kısmı müdakkik ve mütehassis bir Nur Talebesi’nin okumalarında nazar-ı dikkati celb etmiş olup, bizlerle de paylaşması münasebetiyle mütalâaya almış bulunuyoruz. (Hatırlatma: Sekizinci şartın hatimesinde “Şüphesiz bu […]

Gazi Siracü’n-Nûr

Gazi Siracü’n-Nûr Gazi Külliyat yazımız epey alâka ile okunup paylaşıldı. Arayanlar ve benzer hatıralar yaşayıp anlatanlar oldu. Birisi Tire’den muhterem Celal Keseli ağabeydi. Telefonda Risale-i Nur ile alâkalı yaşadığı bir hadiseyi şöyle anlattı. “Abdülbâkî kardeş, ben de İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde eşimin tedavisi için bulunduğum zamanlarda Hastane Mescidi’ne gidip namazlarımı eda ediyordum. Baktım kitaplıkta Risale-i […]

Gazi Külliyat

Gazi Külliyat Bir ara gazetemizde “Elimdeki Gazi Kur’ân’dır” diye bir makâle neşredildi. Yazıyı Abdurrahim Piroğlu kaleme almıştı. Makâlenin bir kısmında Merhum Demirel’den şöyle bir hatıra naklediliyor: “Yine iktidarda olmadığı bir zamanda evine gitmiştik. Biz girince ayağa kalktı ve önünde eskimiş bir Kur’ân duruyordu, onu kapattı ve bizim dikkat ettiğimizi görünce, “Arkadaşlar, bu Kur’ân gazi bir […]

Fuarlar, Masum çocuklar ve Risale-i Nur

Fuar, Masum çocuklar ve Risale-i Nur Bilindiği üzere kitap fuarları doğrudan kitapseverlerle buluşma, kaynaşma ve yüz yüze iletişimin en etkili mekânları. Bir önceki Karadeniz 7.Tüyap kitap fuarına bazı sebeplerle katılamamış, bunun üzüntüsü içindeydik. Bu sene bütün ön hazırlıkları tamamlayarak Karadeniz 8.Tüyap kitap fuarına Yeni Asya Neşriyat olarak katıldık ve 30 Eylül 2023 Cumartesi günü 121B […]