ÂHİRZAMÂNDA ASR-I SAÂDET; RİSÂLE-İ NUR

ÂHİRZAMÂNDA ASR-I SAÂDET; RİSÂLE-İ NUR

Düzce Yeni Asya Derneği tarafından 3 haftada bir düzenlenen seminerlerin birisi de bu hafta gerçekleştirildi. Yeni Asya Gazetesi yazarlarından Abdülbaki ÇİMİÇ tarafından verilen Ahirzamanın Kurtuluş Reçetesi ve Risale-i Nur konulu seminer katılımcılar tarafından büyük ilgi ve dikkatle dinlenildi.

Öncelikle ahirzamanın özelliklerinden bahseden yazar, daha sonra kurtuluş reçetesi olarak Risale-i Nur’u anlattı.

Peygamber Efendimizin (ASM), “Adem (AS) dan kıyamete kadar en dehşetli fitne Ahirzman fitnesidir” buyurduğunu söyleyen yazar, yine Peygamberimiz tarafından helaket ve felaket asrı olarak tarif edilen ahirzamanın en şiddetli zamanında olduğumuzu söyledi.
Ahirzamanın özelliklerini özetlerken, dinsizliğin 2 cereyanının kuvvet bulacağını, ahirzamanda işlenen bir günahın bir kalmayacağını, tahribin kolay ancak tamirin zor olacağını, insanların birbirine emniyet ve güveninin kalmayacağını, dünyanın ahirete tercih edileceğini, sıdkın ve doğruluğun ölüp yerini kizbin aldığını ve bir dükkânda ikisinin omuz omuza satıldığını söyleyen yazar, ahirzamanda çoğalan manevi hastalıklardan, Risale-i Nur’dan yeis, ucb, gurur, riya, adavet gibi 75 adet hastalık tespit ettiğini ve çarelerinin yine sadece Risale-i Nurda olduğunu söyledi. Bediüzzaman Hazretlerinin “Zamanın şahıs zamanı olmadığını, şahıs 100 dȃhi kuvvetinde de olsa ehl-i dalalete mağlup olacağını, zamanın şahs-ı manevi zamanı olduğunu söylediğini hatırlattı.

Toplumun çekirdeği olan aile hayatı çok bozuldu. Çocuklarımıza sokak kültürü, televizyon kültürü, dizi kültürü, internet kültürü hakim oldu. Eğitimimizin en büyük problemi, programlarımızın manevi ayağının olmayışıdır. Terbiye-i İslamiye yerine terbiye-i medeniye konulduğu için eğitimde muvaffak olunamamaktadır. Gençlik maneviyattan uzaklaşıyor, sanal bir aleme doğru gidiyor. Okumayan bir toplum meydana gelmiştir.
Peki ahirzamanın bu problemlerinin içinden nasıl çıkacağız. Kurtuluş reçetesini nasıl bulacağız. Ahirzaman da sahipsiz bırakılmayacaktır. Ancak Asr-ı Sadet metoduyla bu zamanın dehşetinden kurtulabiliriz. Asr- ı Saadet dairesi bütün asırların merkezi hükmündedir. O zamanki sıkıntılardan hangi metodlarla çıkılmışsa, sonraki asırlarda o metodları örnek alarak çıkacaklardır. Ahirzamanda Asr-ı Saadet Risale-i Nur olarak tezahür etmiştir.
Niyetler İla-yı Kelimetullah olabilir ama metodlar Sünnet-i Resulullah (asm) olmazsa hayırlı işlerde de muvaffak olunamaz ve büyük bir vebal altına girilir. Asr-ı Saadetle Risale-i Nur talebeleri karşılaştırıldığında birçok ortak noktalar görülmektedir. Sayı olarak az ama keyfiyet kemiyete galip gelmiştir.
Üstadın Asr-ı Saadetten alıp uyguladığı metodu uygulamak zorundayız. Doğru İslamiyeti ef’alimizle göstermemiz gerekir. Risale-i Nur serapa ilimdir, nurdur. Biz vazifemizi yapacağız vazife-i ilahiyeye karışmayacağız. Karışırsak sırr-ı ihlas bozulur. Neticeye endeksli hizmet edilmez. Üstadın yolu Kur’an yolu, en kısa, en selametli en eşmel bir yoldur. İlkokul öğrencisi ile üniversite profesörü, köylüsü çiftçisi, doktoru mühendisi hepsi dersini alır. Akıl, kalp, ruh sır bütün duygular Risale-i Nurdan hissesini alırlar. Mektep, medrese ve tekkeyi birleştirerek Cadde-i Kübray-ı Kur’aniye yolunu oluşturmuştur.

Üç çeşit tefsir olduğunu söyleyen Çimiç, Risale-i Nurun dirayet tefsiri olduğunu, dirayet tefsirinin de çalışmakla elde edilemeyeceğini ancak Vehbi ilimle yazılabileceğini söyledi. İnsanlık fıtratını ve yaratılış gayesini Risale-i Nurla buluyor, yaralarını tedavi ediyor.
Varislerinin izni olmadan bandrol verilmemesi konusunda ise, Risale-i Nurun inhisar altına alınamayacağını, sadeleştirme gibi bir yanlışın üzerine başka bir yanlışla gidilemeyeceğini söyledi.

Risale-i Nur iman kurtarıyor, ikna ediyor, tamir ediyor ve en önemlisi de zarar vermiyor. Anlayamıyorum diyen var ama zarar verdi diyen yok. Üstad muarızlar dahi istifade ediyor diyor. İnsanın içtiği ilacın prospektüsünü okuyup anlamaması ilaçtan istifade edememesi anlamına gelmemektedir. İlaç tedavisini yapmaktadır.

Melih AYDIN- Düzce Yeni Asya

Haber:Yeni Asya Düzce Derneği Sitesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir