Fitne-i Âhirzamân

Fitne-i Âhirzamân

Husûmet okları yürekleri deliyor!
Muhabbet Fedâileri bu hâle ne diyor?
Dost bilinenler vurdukça vuruyor!
Fitne-i âhirzamân bu olsa gerek!

Arkadan dolaşmak yakışmaz erlere!
Er olan başvurmaz böyle hilelere!
Mertlik bozuldu icâd olunca âlem-i sanal!
Âhirzamânda internet etkili bir kanal!

Herkes kendini haklı sanıyor!
Hâlbuki nefsi onu böyle aldatıyor!
Bilmiyor ki fitneye oluyor âlet!
Fitne-i âhirzamâna olsun lânet!

Kalkmış bir de gönderme yapıyor.
Kendini sanal âlemden satıyor!
Yazdıkça bilmiyor ki battıkça batıyor!
Fitne-i âhirzamân dehşet saçıyor!

Mert olan tenezzül etmez hileye!
Asrın Sahibi söylemiştir böyle!
En büyük hile, hilesizliktir diye!
Başvurmadı o çirkin vesileye!

Ne ihlâs kalmış ne de muhabbet!
Yok olmuş âleminde tesanüd ve uhuvvet!
Kırılmaz şahs-ı mânevîde metânet!
Boşuna yorulma sen ey cehalet!

Arkadan dolaşmak yakışmaz erlere!
Er olan başvurmaz nefsî hilelere!
En büyük düşmandır nefis bizlere,
Gem vurmalım böyle azgın nefislere!

Nefis kendini haklı sanıyor!
Hâlbuki enesi cifte satıyor!
Bir de suret-i haktan görünüp,
Her tarafta boy boy çalım satıyor!

Abdülbâkî ÇİMİÇ

Not:Kendi kendime bir hasbihâldir.Şâir olanlar bakmasın!
Muhatabım sanal âlemdeki çirkinlikler ve nefsimdir!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir