Hareket-i Câzibe

 
 Hareket-i Câzibe 
Güneşin hareketi cazibe içindir, cazibe istikrar-ı manzumesi içindir.Güneş bir meyvedardır; silkinir, tâ düşmesin müncezip seyyar olan yemişleri.Ger sükûtuyla sükûnet eylese, cezbe kaçar, ağlar fezada muntazam meczupları.(Lemeât) 

Güneşin hareketi câzibe ya’ni çekme gücü,çekicilik içindir.Allah güneşe bu özelliği,ya’ni çekici olma özelliğini hareketine bağlamıştır.Hareket câzibeyi gerekli kılmaktadır.Bu fıtratın bir zarûretidir.

Güneşin hareketine bağlı câzibe ise güneş sisteminin istikrarı ve kararlılığı içindir.

Demek oluyor ki Yüce Allah güneşe hareket vererek câzibeyi tevlid ettiriyor ve o câzibe ile sistemin işleyişi ve kararlılığına hizmet ettiriyor.
Güneş faydalı ve verimli netice veren bir meyvedar ağaç gibidir,hareketi ile silkinir ki bu hareketi ve câzbesi ile çevresindeki meyvelere benzeyen hareketli gezegenleri câzibeye kapılıp çekerek düşürmemektedir.Çünkü o gezegenler güneşin hareketinden doğan câzibe kanunu ile çevirilmekte ve dağılmaktan, düşmekten korunmaktadır.

Güneş eğer sukûtuyla dursa ve hareketi bitse o hareketten tevellüd eden câzibe de kaçar ve kaybolur,semâ ve fezâdaki o muntazam ve intizamlı cezbe ile dönen gezegenleri ağlar ve darmadağın olurlar.

O halde güneşin hareketi câzibe içindir ve o câzibe ile güneş sistemi karar kılar ve istikrara kavuşur.

Bâkî ÇİMİÇ 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir