Leyle-i Mi’râcınız Mübârek Olsun

“Leyle-i Mi‘râcınızı tebrîk ve içinde ettiğiniz duâların makbûliyetini rahmet-i İlâhiyyeden niyâz ederiz.”(Emirdağ Lâhikası)

M İ’ R Â C

Emanet; mahlûkatı temsilen gitmesi.Nur; nur-u nubüvvet.Anahtar; iman.

1-Bilmukabele=Peygamberimiz velayetiyle tedricen kâinat tabakalarını aşıp miraca çıkarken, aynı zamanda marifetinde miracına çıkıyor. Velayetiyle çıkıyor, fakat gördükleri hep mahlûkat. Çünkü daire-i imkân. Bu perdeli, fakat Risalet cephesi perdesiz ve hicapsızdır.Mirac kandiliniz mubarek olsun.

2-Bilmukabala-Mekân yok, zaman yok, kayıt yok. Cenab-ı Hakkın;

1. Ehadiyet-i zatiyesi ile müşerref olmak. İşte bu risaletin bir anı velayetin ebedi anı ile kıyasa girmiyor.

2. Cenab-ı Hakkın cemali ile rüyeti ile müşerrefiyet.

3. Cenab-ı Hakkın kelamı ile müşerref oluyor.

Bu 3 şey risalet cephesi, velayetiyle kıyasa girmiyor.Mirac kandiniz mubarek olsun.

Veliler de miraca çıkabilir. Miraca gitmek bir cihetten kolaydır. Ama gördüğünü idrakte tespit edip metodolojik olarak yazmak zordur. !!(Alıntı)

 

“Leyle-i Mi’râcınız Mübârek Olsun” için 1 yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir