Mir’râc-ı Kur’ânî

Hepimizin gàyesi mi’râc-ı Kur’ânî olan arş-ı kemâlât,
Bu yolda usûlümüz ilhâm, tâlim, tasfiye ve salâhat,
Risâle-i Nûr’un dört esâsıdır acz, fark, şefkat ve tefekkür
Nazâr-ı fikrî ile gidilir o yolda dâimâ edilir tezekkür.

Umûma açılmış cadde-i kübrâ-i Kur’ânî şu yol
En eşmeldir, hem câzib hem de selametli bu yol
Zaman uzanmış vehimlerden kurtulmaz beşer,
Ancak mi’râc-ı Kur’ânî ile bu yoldan geçer.(Bâkî ÇİMİÇ)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir