Nazarla Niyetin Tesîri

Dahâ önce bir yerde okumuştum ancak tam metin olarak buraya aktaramayacağım. Sadece aklımda kalanları paylaşayım inşâallah.

Menfî nazarlar altında kalan bir kişi o kötü ve semli bakışlardan etkilenebiliyor ve menfî olarak karşıdaki kişiyi de etkileyebiliyor. Hepimiz sosyal hayatta bu tür sayısız olaylar yaşamışızdır. Bu nedenle olacak ki batılı tasvir sâfî zihinleri idlâl eder der Bedîüzzamân Hazretleri.

Hem her meseleye menfî bakan ve değerlendiren insanlar müsbet bakan ve değerlendirenleri dahi etkiliyor ve o menfî ve negatif sözler müsbet olan insanın pozitif düşüncelerini etkileyebiliyor ve karamsar bir hal almasına sebep olabiliyor.

Evet, herkes kâinatı kendi aynasıyla görür. Cenâb-ı Hak, insanı kâinat için bir mikyas, bir mizan suretinde yaratmıştır. Her insan için, bu âlemden husûsî bir âlem vermiş; o âlemin rengini, o insanın itikad-ı kalbîsine göre gösteriyor.

Meselâ, gayet meyus ve matemli olarak ağlayan bir insan, mevcudatı ağlar ve meyus suretinde görür.

Gayet sürurlu ve neş’eli, müjdeli ve kemâl-i neş’esinden gülen bir adam, kâinatı neş’eli, güler gördüğü gibi; mütefekkirâne ve ciddî bir surette ibadet ve tesbih eden adam, mevcudatın hakikaten mevcut ve muhakkak olan ibadet ve tesbihatlarını bir derece keşfeder ve görür.

Gafletle veya inkârla ibadeti terk eden adam, mevcudatı, hakikat-i kemâlâtına tamamıyla zıt ve muhalif ve hata bir surette tevehhüm eder ve mânen onların hukukuna tecavüz eder.(Yirmi üçüncü Lem’a)

İşte değişik nazar ve niyet sabibi olan insanların kâinatı algılaması ve bakışı bir birinden ne kadar farklı ve zıt değil mi?

Hem bir yazıda okumuştum ki bunu Tesettür Risâlesi’nde bir cümle de teyid ediyor olmalı. Gelen paragraf şöyledir.

“Hem tefahhuş ve tefessüh etmeyen bir güzel kadın, nazik ve serîütteessür olduğundan, maddeten tesiri tecrübe edilen, belki semlendiren pis nazarlardan elbette sıkılır. Hattâ işitiyoruz, açık saçıklık yeri olan Avrupa’da çok kadınlar, bu dikkat-i nazardan sıkılarak, “Bu alçaklar bizi göz hapsine alıp sıkıyorlar” diye polislere şekvâ ediyorlar.(Yirmi Dördüncü Lem’a)”

Bu meselede ilmen tespit edilmiş bir hâdisedir.

Araştırmalarda kadınlara semlendiren pis nazarlarla bakanlar o nazarlardan sıkılan kadınları maddeten de etkilediğini gösteren bir araştırma var.

Bununla ilgili yazıyı buraya ekleyelim.

Kozmik Araştırmalar Merkezi’nde bir uzmanla, başörtülü ve açık kadınların MR benzer görüntülerini beraber inceledik. Beden bir alıcı verici gibidir, yayın yapar, yayın alır. Bedenimizdeki uç noktalardan muhtelif dalgalar alırız. Başını örtüp bu örtüyü boynunu kapatacak şekilde bağlayan kişinin, bedenindeki pozitif enerjinin kaçışını önlediğini gözlemledik. Başı açık, dekolte giysiler giymiş kadınların, enerjilerinin yarıdan fazlasını yitirdiklerinin kaydettik. Açık kadının bedenine bakan gözler, negatif enerjiyi ona aktarmakla kalmıyor, onun pozitif enerjisini de emiyordu. Örtünen kadınlarda bu bakışların olumsuz etkilerine rastlamadık. Türkiye’de de konuyla ilgili ölçümlemelerin yapılabileceği dört ayrı merkez vardır.”(Prof. Ahmet Maranki / Gerçek Hayat dergisi,13 Haziran 2003 Tarihli sayı.ba)

Bâkî ÇİMİÇ

[email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir