Sâdık Bir Nur Talebesi: Necmi Torun

Sâdık Bir Nur Talebesi: Necmi Torun

Samsun-Çarşamba’da ikâmet eden 40 yıllık Nur Talebesi “Emekli- Eğitimci Necmi Torun” hocamızla yapılan röportajımız. İhlâs, sadâkat ve tesânüd sıfatlarını fiili olarak yaşayan ve tatbîk eden, hastalıklara ünsiyet edip sabır, sebat ve metânetle hizmetlerine devam eden bir Nur Kahramanı olan hocamıza haassaten geçmiş olsun diyor, Rabbimden Şâfî ismi mucîbince şifa ihsan etmesini niyaz ediyorum.

Ayrıca şahsım i’tibarıyla üzerimde Risâle-i Nur hizmeti cihetiyle emeği ve hakkı bulunan hocamıza teşekkür ediyor ve Allah razı olsun diyorum. İstikâmet noktasında 40 yıldır sarsılmayan, bütün fitne ve aldatmalarda Risâle-i Nur’un şahs-ı mânevîsinden ayrılmayan, şahsa değil kitaba ve şuraya ehemmiyet vererek Risâle-i Nur prensipleriyle hareket eden ender ve faal bir ağabeyimiz olan Necmi Torun hocamızdan çok mümeyyiz sıfatlar ve bilgiler aldığımı beyan etmek isterim. Bu asrın fırtınalarına sebat ve sadâkati ile dayanan hocamıza Allah’tan uzun ömürler diliyorum. Her daim hizmetlerde bizimle beraber-uzun süreli hastalığına rağmen- koşan ve coşan hocamızla yapılan röportajı istifadenize sunuyorum.(Abdülbâkî Çimiç)

(Bu röportaj Yeni Asya Gazetesinin 40.Yılı vesilesiyle yapılmıştır.)

Nemci TORUN-Çarşamba/SAMSUN

Yeni Asya İle Nice Yıllara

  • Yeni Asya ile nerede ve ne zaman tanıştınız?

—1972 senesinde Bursa’da Eğitim Enstitüsünde okurken tanıştım. Gazete ile tanışmam Risale-i Nurları ve cemaati tanımamda birlikte gerçekleşti bîiznillah.

  • Sizi Yeni Asya’ya bağlayan Saikler nelerdir?

—1.Cemaatimizin gazetesi olması.

2.Risale-i Nur’u ve Nur Talebelerini müdafaası.

3.Hak’ta sebat, haksızlıklar karşısında susmamak.

  • Yeni Asya’yı farklı kılan özelliği nelerdir?

—Risale-i Nurlardaki prensiplere sımsıkı bağlılığı. Üstadın mesleğinden taviz vermemesi. Sosyal ve siyasi hadiselerde deniz feneri ve pusula vazifesini hakkıyla ifa etmesi. Hakkın hatırını üstün tutması. Üstünlerin hukuku yerine hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi savunması. Anarşi, terör, bölücülük ve bütün ihtilallere karşı olması. Rüzgâra göre yelken açmaması.

  • Yeni Asya’nın 40 yılık yayın hayatına baktığınızda Risale-i Nur hizmetlerine olan katkılarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

—Risale-i Nurlara hizmeti hep müsbet olmuştur ve olmaya da devam edecektir inşâallah. Yeni Asya, okunduğu, gittiği, girdiği her eve, her iş yerine kendisiyle beraber 1994 yılından beri Risale-i Nur Külliyatını ve ilmî, edebî, ahlâkî eserleri taşımış, tanıştırmış, okunmasına vesile olmuştur. Müstehcen neşriyata, anarşi ve teröre ve bölücülüğe karşı konferanslar yaparak hizmet etmiştir.

  • Yeni Asya size ve ailenize kazandırdıkları neler olmuştur?

—Sadakat, sebat, metanet ve istikamet.

  • Hizmet yılları içinde unutamadığınız hatıralarınız nelerdir?

—Abone çalışmaları esnasında uğradığım bir esnaf arkadaşıma Yeni Asya’yı göstererek Özelliklerini anlatmaya çalıştım. Esnaf arkadaşın o gün evlendikten bir zaman sonra ilk çocukları doğmuş.”Ben şu ana kadar hiçbir gazeteye abone olmadım.Fakat şu an beni yeni Asya’ya abone yapın,bu abone benim çocuğumun doğum hatırası olsun.” Dedi.Dokuz senedir aboneliğine halen devam ediyor.

Yine bir abone çalışması sırasında bir arkadaşla beraber elektronik eşya ticareti yapan bir genç esnafa uğradık. Gazetemizi tanıtmaya başlayacağımız anda ben tezgah üzerindeki başka bir gazeteyi görünce yanımdaki arkadaşa olumsuz cevap alacağımız su-i zannıyla arkadaşın takip ettiği gazete var.Teklif etmeye gerek yok dedim.Genç esnaf “Olur mu teklif etmemek.Ben Yeni Asya’yı tanıyorum.Bir tane değil daha fazla abone olabilirim.”dedi.İki Yeni Asya gazetesine birden abone oldu.Halâ aboneliği devam ediyor.

Yine gazetemizin sekiz sayfa olduğu günlerde bir çay ocağına girdim. Öğretmen arkadaşların çoklukla oturduğu bir çay ocağıydı burası. Ben elimde Yeni Asya ile girip oturdum. Arkadaşlardan birisi Yeni Asya’yı şöyle bir evirip çevirdikten sonra sayfa sayısının azlığından bahsetti. Yanımızda bulunan demokrat bir öğretmen “Zarfına değil mazrufuna bak.” Demesinin,çok hoşuma gittiğini de hiç unutamıyorum.

Röportaj: Abdülbâkî ÇİMİÇ

[email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir