Sû-i Zannın Yasaklanmasının Hikmetlerini

Sual:Sû-i zannın yasaklanmasının hikmeti neler olabilir?

1.Çünkü insan hüsn-ü zanna memurdur.

2.Yine insan, herkesi kendisinden üstün bilmesi gerekir.

3.Kendisinde bulunan sû-i zan sâikasıyla başkalara teşmil etmemesi gerekir.

4.Başkaların bazı harekâtını, hikmetini bilmediğinden takbih(çirkin görme,beğenmeme) etmemesi gerekir.

5.Sû-i zan, maddî ve mânevî içtimaiyatı zedelediği için.

6.Bir seyyie ile on haseneyi örtmemek için.

7.Sû-i zan hem size, hem onlara zarar verir prensibi için.

8.Halbuki hüsn-ü zanla, muhabbet ve vahdetle memur olduğumuz için.

9.Hem Tahtîecilik(yanlışını göstermek) fikri, sû-i zan ve tarafgirlik hissinin menbaı olduğundan, İslâmda lâzım olan tesanüd-ü ervah, tevhid-i kulûb, tehâbbüb (sevgi göstermek) ve teâvüne büyük rahneler açmaması için.

10.Nefs-i emmâremizin, kıyas-ı binnefs cihetinde, sû-i zan noktasında bizleri aldatmaması için.

Yukarıya on madde olarak sıralamaya çalıştığımız Risâle-i Nûrlara dayalı sû-i zannın yasaklanmasının hikmetleridir.

Abdülbâkî ÇİMİÇ

[email protected]

“Sû-i Zannın Yasaklanmasının Hikmetlerini” için 1 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir