Niçin Avâm Lisânı?

 Niçin Avâm Lisânı? Birinci Söz hakîkaten bir ‘inci’ söz. Çok sırları saklıyor satırlarında hatta kelimelerinde. Her okuyan ve muhatap olanın âleminde faklı izdüşümler ve mânâlar açılıyor. Üzerinde defalarca düşünmek ve tefekkür ufuklarında gezinmek gerekiyor. Her okuyuş ayrı bir lezzet, farklı bir mana iklimine sokuyor bizleri. Hem de Risâle-i Nûr Külliyatının kalb ve ruhumuzda tesir-i aziminin […]