Mezhepler ve Faklılkları Nedir?

Soru: Mezhepler arasında farklılıklar olduğunu biliyorum. İbadet olarak bu farklılıklarla ilgili olarak doğru ya da yanlış olarak bir ayırım var mı ya da doğruya en yakın olan bir mezhep söylenebilir mi? Öncelikle şunu ifâde etmek gerekir. Mezhepler İslâmiyet’in açık hükümlerindeki görüş ayrılığı değildir. Teferruattaki ve uygulamalardaki anlayışlardan kaynaklanan içtihatlardır. İslâm’ın içtihat edilmeyen kısmı yüzde doksanıdır.Bu […]