Bediüzzaman’ın Ziya Gökalp ile Görüşmesi

Bediüzzaman’ın Ziya Gökalp ile Görüşmesi Bediüzzaman;  Diyarbakır Zinciriye Mederesesi’nde kaldığı günlerde ziyaret edenlerin,  soru sormak için gelenlerin ve ders almak isteyenlerin fazlalığı yüzünden medresede tedrisâtın aksamasına fırsat vermemek için oradan ayrılır. O hemen Şam’a hareket etmek istiyormuş ama Diyarbakır eşrafından Cemil Paşa’nın dâveti üzerine bir süre onun konağında misafir olarak kalmış ve fikir adamlarının sohbetlerine […]

İslâm’ın Yayılışı Nasıl Oldu?

  İslâm’ın Yayılışı Nasıl Oldu? Soru: Hz. Muhammed(sav)’in vefatından sonra İslâm dînînin yayılması nasıl olmuş ve insanlar nasıl hızla benimsemişler?Cevap: İslâmiyet son din ve Kur’ân son kitaptır. Efendimiz(asm) de hatemü’l enbiyâ yani son peygamberdir. Bundan sonra başka bir dîn, kitap ve peygamber gelmeyecektir. Ancak her asır insanlarının yaşadıkları asırların durumu gereğince Kur’ân’ı peygamberimizin varîsi hükmünde […]