İslâm’ın Yayılışı Nasıl Oldu?

  İslâm’ın Yayılışı Nasıl Oldu? Soru: Hz. Muhammed(sav)’in vefatından sonra İslâm dînînin yayılması nasıl olmuş ve insanlar nasıl hızla benimsemişler?Cevap: İslâmiyet son din ve Kur’ân son kitaptır. Efendimiz(asm) de hatemü’l enbiyâ yani son peygamberdir. Bundan sonra başka bir dîn, kitap ve peygamber gelmeyecektir. Ancak her asır insanlarının yaşadıkları asırların durumu gereğince Kur’ân’ı peygamberimizin varîsi hükmünde […]