Risâle-i Nûr Üzerine Çalışma Sistemimiz

Aşağı yukarı Risâle-i Nûrları tanıma bahtiyarlığına erişeli yirmi üç yıla yakın bir zaman oluyor. Çok muhtaç olduğum bir zamanda Risâle-i Nûr hakîkatleri ile tanışmak nasip oldu. Rabbimin bir ikramı ve ihsânı olan Risâle-i Nûrlar çok muhtaç olduğum akıl, kalb ve rûhumda şiddetli te’sîrler yaptı ve mânevî yaralarımı tedâvî etmeye başladı. İlk tanıdığım yıl içinde külliyatı baştan […]