V. Yetişkinler Risale-i Nur Okuma Programı

CCCV. Yetişkinler Risale-i Nur Okuma Programı

Beş senedir tekrâren yaptığımız bir program olan Yetişkinler Risale-i Nur Okuma Programı’nı bu sene Samsun’da deruhte ettik. Şahsım ve katılanlar açısından çok verimli ve istifadeye medar bir program olduğunu ifade etmek isterim. Programa bu sene de Orta Karedeniz Bölgesi illerinden Çorum, Tokat, Ordu ve Samsun’dan katılımlar oldu. Yaklaşık 20 kişiye yakın katılımın olduğu program 5 Temmuz 2015 tarihinde başlayıp, 12 Temmuz 2015 tarihinde sona erdi. Program Samsun il merkezinde yapıldı. Yaklaşık 12 kişinin yatılı olarak katılmış olduğu program çeşitli faaliyetlerle sürdürüldü. Yetişkinler Risale-i Nur okuma programına öncelikle bir günün planlaması ile başladık. Ramazan ayının da bereketi ve mümtaz yeri nedeniyle programımızı ona göre planladık. Program şahsî okumalarla birlikte özellikle günde 3 saati aşan müzâkereli derslerle devam etti. Kur’ân ayında Kur’ân-ı Karim ve Cevşen okumalarıyla sürdürülen programımız akşam iftar, terâvîh ve sahur programı ile tekmil edildi. Husûsan sabah namazı ve sonrası yine müzâkereli olarak sırayla Hizmet Rehberi okundu. Bir gün böylece saat saat planlanmış oldu. Dolu dolu geçen programa yönetim kurulu üyemiz Şemsettin Çakır da katıldı. Samsun mahallinden ağabey ve kardeşlerin de katılımıyla zevkli ve şevkli bir programı daha ifa etmiş olduk. Haza min fadlı Rabbi.

Bu tür programların çokça istifade ve istifazaya vesile olduğunu beş senedir görmüş ve yaşamış durumdayız. Çünkü şahsen bu programların beşine de katılmış bulunuyorum. Bölge illerimizin ittifakıyla yapılması kararlaştırılan Yetişkinler Risale-i Nur Okuma Programı’nın diğer il ve bölgelerimizin de uygulamaya geçmesini temenni ediyoruz. Özellikle ferdî okumaların yanı sıra müzâkereli okumalar çok çok istifadeye medar olduğunu programa katılanlar da ifade ediyorlar. Bizler de aynı kanaatteyiz.

Risale-i Nur okunmaya, hassaten doğru olarak okunup anlaşılmaya ve doğru olarak da yaşanmaya şiddetle ihtiyaç duyulan nadide bir eserdir. Şahsî olarak istifade edilebildiği gibi, birlikte okunarak kardeşlerin aklı ve duyguları ile düşünüp hissedebilmek manasında ortak akılla da okunmaya ihtiyaç var. Onun içindir umûmî Risale-i Nur dersleri de birlikte okunmaktadır. Ancak bazı meseleler şahsî okumalarla açılmayabiliyor. Müzâkereli okumalarda metin, cümle hatta kelimelerde dahi farklı mânâların açıldığını müşahede ediyoruz. Çünkü her bir istidadın âlemine farklı tecelli eden esmalar olduğundan, o esmanın penceresinden mevzulara bakılıyor. Bu zenginlik içersinde telâhuk-u efkâr ediliyor. Telâhuk-u efkârdan istimdat ile hak ve hakikat neşvünema buluyor. Böylece mu’tadımız vechiyle kardeşlerimizle Risale-i Nur okuyarak ve müdâvele-i efkâr ederek ezvâk-ı imâniyemizi tezyid ediyor ve tazelendiriyoruz. Hem de müdavele-i efkâr suretinde, nizâsız mübahaseye alışıyoruz. Müdâvele-i efkâr ile akıllar arasında sefarete müstaid olunuyor. “Hem tesadüm-ü efkârdan ve tehalüf-ü ukulden hakikat tamamıyla tezahür eder.”[1] Şunu da biliyoruz ki “Hak namına, hakikat hesabına olan tesadüm-ü efkâr ise, maksatta ve esasta ittifakla beraber, vesâilde ihtilâf eder. Hakikatin her köşesini izhar edip hakka ve hakikate hizmet eder.”[2] Bizler de bu programlarda bârika-i hakikat şevkiyle müdâvele-i efkâr yapmaya gayret ettik.

Elhasıl: Bizler de Hulûsi-i Sani olan Sabri ağabey gibi “Barika-i hakîkat, müsâdeme-i efkârdan çıkar mefhumunca, hakkıyla tamâmıyla lâyıkıyla sena edemediğim Nur risaleleri birçok ihvanı tahrik ve ikaz etti. Onlar da hazâin-ül envârdan alıp saçmakta oldukları parlak hakîkatlar ve nurânî mebhaslar ve çok ticaretli işler ve hoş manzaralı sahalar göstererek terakkiyât-ı mânevîye ve tealiyât-ı uhrevîye cihetinde hattâ mahkûm-u mevt derecesinde bulunanlara gıbtabahş bir hayat verdiği meşhud olup, şu hâl ise binnetice gafletten ayılarak ebvâb-ı irşadı çalmağa yegâne vesile bulunduğu cihetle zât-ı fazılanelerine ne kadar arz-ı şükran ve minnetdârî edilse yine hakkıyla vazifemizi îfa etmiş olamayız.” Diyoruz.[3]

Geçmiş olsun: Tokat’tan MEB emekli başmüfettişlerinden Ahmet Kara ağabeyimiz önemli bir cerrahi operasyon geçirmiştir. Kendisine geçmiş olsun diyor ve Şafî-i Hakiki’den şifalar vermesini niyaz ediyorum. Muhterem Ahmet Kara ağabeyimiz bundan önceki dört senelik okuma programlarımıza katılmış ve bu programların tekâmül etmesinde büyük emek ve katkıları olmuştur. Bu seneki programımıza rahatsızlığı nedeniyle cismen katılamamış olmasına rağmen mânen bizlerle berâberdi. Ahmet ağabeyin gelecek seneki programlarda yerini almasını inşallah bekliyoruz.

Abdülbâkî ÇİMİÇ

[email protected]

https://www.feyzinur.com

[1] Mektubat,2015,s.

[2] Mektubat,2015,s.

[3] GAYR-i MÜNTEŞİR > Muhtelif Lahikalar > Barla Mektupları [Talebeler] >

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir