Birlikte Risale-i Nur okumak

Karadeniz’in şirin bir ilçesinde, güzide bir mekân ve sahil mahallinde on müttehid adamın iki katı bir keyfiyetli sayı ile dokuz senedir sürdürdüğümüz “Yetişkinler Risale-i Nur Okuma Programını” bu sene de deruhte ettik, elhamdülillah. Orta Karadeniz Bölgesi illerinin katılımı ile 30 Eylül günü dokuzuncu program için bir araya geldik. Program bir hafta sürdü. Dokuz senenin mânevî birikimi ile program gün gün planlandı ve 1 Temmuz sabahı başlamış oldu. Katılımcıların yaş seviyesi yetişkinler olarak elli civarıydı. Arada gençlerimizin de olması başka bir ümit ve şevk kaynağıydı. Programın her senesinde emeği ve katkısı olanların yanında, ilk defa katılanlar da vardı. Şahsi okumalar ile başlayan program, özellikle belirlenen müzakereli konular ve her akşam seminerlerle takviye edildi. Müzakereli konular daha fazla ilgi çekiyor ve güncelliği de olunca katılımcıların istifadesi ve feyzi geri bildirimlerden anlaşılıyordu. İttihadd-ı Muhammedî, İçtimâî mektuplar, Bediüzzaman’dan siyasî tespitler, son üç yüz yıla bakan işarat-ı gaybiye gibi müzakereli konuların yanında; Risalei Nur’da adalet, hizmet hatıraları, Bediüzzaman’ın makale yazdığı gazeteler ve Yeni Asya ve Vehhabilik meselesi ve tarihi tahlili…gibi seminer konuları da programda işlenen mevzulardı. Programın en ilgi çeken bölümlerinden birisi Risale-i Nur’dan “son üç yüz yıla bakan işarat-ı gaybiye” başlığı oldu kanaatindeyiz. Özellikle tarihi seyri içinde Rumuzat-ı Semaniye eksenli tespitler hem çok ilgi çekti, hem de istikbale ait işaret ve beşaretler ümitleri artırarak Risale-i Nur’un harika eserler olma özelliği hepimize maşallah dedirtti. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri son üç yüz yılın işaret taşlarını döşemiş ve önemli dönüm noktalarına temas etmiş. Ancak bu bahisler müteferrik yerlere serpiştirilmiş vaziyette. Bizler de bu parçaları bir araya getirmeye gayret ettik. İstikbale bakan işaret-i gaybiyeleri çıkarmaya çalıştık. Hem ümitlendik, hem de hayret ettik.

Programın alt yapısı için mükemmele yakın bir hazırlığın yapılması ve mekân sahiplerinin her detayı düşünerek yaptığı hazırlıklar takdire şayandı. Ahçımız Oktay Usta’nın hazırlıkları ve emeği ise unutulacak gibi değildi. Hem hane sahiplerine, ham de Oktay Usta’mıza çok çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca mahalden yapılan takdire şayan katkı ve yardımlar için de Allah razı olsun. Bizler şahs-ı mânevînin yardımını, bereketini, feyzini ve kuvve-i mânevisini iliklerimize kadar hissettik. İyi ki buradayız ve iyi ki böyle bir şahs-ı mânevînin bir hassesi ve azasıyız diye Rabbimize şükrediyoruz.

Program süresince Karadeniz’in berrak sularından istifadeyi de ihmal etmedik. Bunun dışında çevre gezileri ve kâinatın esma tecellileri tefekkür edildi. Hususî bahisler ve sohbetler ile geç vakitlere kadar zamanın her anı değerlendirildi. Araştırmalar, tarihi hadiseler kaynaklarından bulunarak belgelerle paylaşıldı. Şahsî olarak yıllarca ulaşılamayacak olan konu ve bilgiler bir haftaya sığdırıldı. Yakın mahallerden ve ilçelerden katılımlarla da programa ayrı bir renk ve şevk katıldı.

Programın son gününde ise soru-cevaplar değerlendirilerek çok renkli ve zevkli mevzular gündeme geldi. Risale-i Nur’un müteferrik yerlerinden suallere cevaplar verilmeye çalışıldı. Hepimiz memnun ve mesrur olarak programdan azami istifade ettik. Şimdiden gelecek sene yapılacak olan “Onuncu” programın hazırlıklarını ve yerini gündemimize almış durumdayız.

Hep gençlerden beklediğimiz okuma programlarının dokuz senedir tatbikatını yaparak numune-i imtisal olmaya devam etmiş olduk. İnşaallah daha nice programlarda bir araya gelerek bu güzel hasleti devam ettiririz. Rabbim bol bol istifade ve istifaza etmeyi hepimize nasip etsin inşâallah.

Abdülbâkî Çimiç

[email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir