Kategori arşivi: Dînî Yazılar

Peygamber Efendimiz(sav)’in Şefâati

Peygamber Efendimiz(sav)’in Şefâati Ulemâ-i ehl-i zahir ve ulemâ’us-sû, Peygamber Efendimiz(sav)’in şefâatte hakkı olmadığını söyleyerek ehl-i îmânı ifsâd etmeye çalışıyor ve akıllara şüphe atmaya yelteniyorlar. Hâlbuki âlim olanlar problemleri gidermeli, akıllarda şüphe ve vesvese bırakmamalıdır. İnsanları iknâ ederek bilgilendirmelidir. Ancak bu … Okumaya devam et

Dînî Yazılar, Genel kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Kur’ân’ın Cezâlet ve Fesâheti

Cezâlet; ahenkli, akıcı ve güzel ifâde mânâsındadır. Kur’ân cezâlet yönüyle de mu’cizedir. Yani üslûbu ahenkli, akıcı ve güzeldir. Hatta okunurken ve dinlenirken bu cezâlet çok açık ve net olarak fehmedilir ve görülür. Kur’ân’ın cezâleti insanı mest eder. Kur’ân-ı Hâkîm’in, nazımda … Okumaya devam et

Dînî Yazılar, Genel kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Tefsîr Başka, Te’lîf Daha Başkadır

Tefsîr başka, te’lîf daha başkadır Tefsîr, Kur’ân-ı Kerîm’i veya Kur’ân’ın âyetlerini açıklamak maksadıyla mânâ bakımından izâhı, Kur’ân’ın şerhi ve yorumudur. Tefsîr, bir mânâda murad-i İlâhiyi anlamaktır. Lügatte; beyan etmek, keşfetmek, izhar etmek, aydınlatmak ve üzeri kapalı bir şeyi açmak anlamındadır. … Okumaya devam et

Dînî Yazılar, Genel kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Kur’ân Nedir, Ta’rîfi Nasıldır?

Kur’ân Nedir, Ta’rîfi Nasıldır? Kur’ân, şu büyük kâinat kitabının ezelde takdir edilen Rabbimizin marziyatı ve maksadının bir tercümesidir. Ezel Allah’ın geçmiş, hâl ve geleceği an olarak tuttuğu ve an olarak hükmettiği caniptir. Allah ilm-i ezelisinde kâinat için irâde etmiş olduğu … Okumaya devam et

Dînî Yazılar kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Kur’ân Değiştirilmiştir İddiasına Cevap

Kur’ân Değişmiştir, Beşer Kelâmıdır İddiası Bu asır öncelikle ilim ve fennin hükmettiği, materyalist ve maddeperst bir asırdır. Kur’ân’a saldıran veya dînî mes’elelere karşı olanlar metod olarak ilim ve fen cihetinden gelen materyalist felsefeyi kullanmaktadır. Elbette ki “Biz Kur’ân şakirtleri olan … Okumaya devam et

Dînî Yazılar kategorisine gönderildi | Yorum yapın