Kategori arşivi: Kader Yazıları

“Beşer zulmeder, kader adalet eder” sırrı

“Beşer zulmeder, kader adalet eder” sırrı Risale-i Nur’da da yerini alan ve ispat edilen “Beşer zulmeder, kader adalet eder.” sözü çok manidârdır. Çünkü “Başa gelen zulümlerde iki cihet var ve iki hüküm vardır: Biri insanın, biri kader-i İlâhînin. Aynı hâdisede … Okumaya devam et

Kader Yazıları kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Risâle-i Nur’da Cüz-i ihtiyârî

Risâle-i Nur’da Cüz-i ihtiyârî Cüz-i ihtiyârî veyahut irâde-i cüz’iye; insana Allah’ın verdiği az bir arzu serbestliği, dilediği gibi hareket edebilme kabiliyetidir. Yani kulların hür ve serbest olarak hareket etme arzusudur. “Bir silâh-ı insânî olan o cüz-i ihtiyârî, hem nakıs, hem … Okumaya devam et

Genel, Kader Yazıları kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Hayır- Şer ve Fiiller

Hayır- Şer ve Fiiller Fenâ ve şer fiillerin durumu nedir? Bu fiiller zatında şer midir? Yoksa şerler esâsında şer değil, kul irâde-i cüzîyesi ile seçerek sû-i istimâl ile kendisine şer mi yapıyor? Sualler sürüp gidiyor… Cenâb-ı Hak hayırdan ve haseneden … Okumaya devam et

Genel, Kader Yazıları kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Kader Mes’elesi

Kader mes’elesi Kader, Cenâb-ı Hakk’ın kâinatta olmuş ve olacak her şeyi bilip, Levh-i Mahfuz’unda takdiri ve yazmasıdır. Yani takdir-i İlâhîdir. Kadere îmân, her şeyin Allah’ın takdiriyle olduğuna inanmadır ve îmânın rükünlerindendir. Bir mü’min, her şeyi, hatta fiilini, nefsini Allah’a vere … Okumaya devam et

Kader Yazıları kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Risâle-i Nûr’da Hüsün ve Kubûh

“Cenab-ı Hak, birşeye emreder, sonra hüsün olur; nehyeder, sonra kabih olur.” Demek emir ile güzellik, nehiy ile çirkinlik tahakkuk eder. Demek hüsün ve kubuh, mükellefin ıttılaına(bilgisine,öğrenmesine) bakar.(Mesnevî-i Nuriye) Beşerin iradesi ve sair sıfatları, mevcudatın hüsün ve kubuh, büyüklük ve küçüklük … Okumaya devam et

Kader Yazıları kategorisine gönderildi | Yorum yapın