Risâle-i Nur’da Allah’ın sıfatları gruplandırılmış mı?

(Mehmet Çetin)Kelâm kitaplarında Allah’ın sıfatları konusu iki veya üç kısımda ifade edilir: 1- Sıfat-ı Selbiye (Zâtî Sıfatlar). 2- Sıfat-ı Subutiye (Vacib sıfatlar). 3- Sıfat-ı Esmâ (Fiilî Sıfatlar). Bunların bütünüyle Külliyat’ın değişik yerlerinde ve selefden yer yer farklı yorumlarını, Üstad’ın kaleminden okuyoruz. Söz misâli “Kudret” sıfatı subutî sıfatlardan sayılırken; Üstad, Zâtî sıfatlardan sayar ve ifade eder […]

 Genel

Mülk Allah’ındır

Sahip olduğu kamyonun arkasına iri puntolarla “mülk Allah’ındır” diye yazdıran bir kişinin araç ruhsatında, sahibinin adı hanesinde kendi ismi yazar, böyle de olması gerekir. Değilse, “Allah adına yönetiyorum, malını onun adına senden alıyorum” diyen “aklı evvel” yöneticilerin gasplarına karşı kendisini nasıl savunacaktır? Allah’ın mülkünü hangi hakla miras bırakacak, hangi yetkiyle bu malı üçüncü kişilere devir […]

 Genel

Kadîr-i Mutlak’ın kudreti zâtîdir (3)

Allâh’ın Sıfatları-3(Mehmet ÇETİN) Allah’ın sıfatları zatının ne aynısı, ne de gayrısıdır. Zatı ile kaim, ezelî ve ebedî sıfatlarıdır. Allah’ın sıfatları kendisine vaciptir, olmazsa olmazıdır, bu sıfatlarsız düşünülemez, ama bu sıfatlar Zatının ta kendisi de değildir. Dolayısıyla bu sıfatlarda mertebe aranamaz, mertebesizdir. Zâtî olan bir şeyde mertebe yoktur, zira zâtî sıfatlar mertebeden müstağnî ve mutlak kemal […]

 Genel

Kadîr-i Mutlak’ın kudreti zâtîdir (2)

Allâh’ın sıfatları- 2(Mehmet Çetin) Allâh’ın kudreti mertebesizdir, zira O’nun kudreti, mutlak kemâlde bir kudrettir. Mertebeler, mahlûkat için sözkonusudur. Üst mertebe alt mertebe ile kıyaslanarak anlaşılır. Bunlar nisbî değerlerdir ve tamamen mahlûka ait sıfatlardır. O halde Allâh’ın kudretini az-çok, büyük, daha büyük ve en büyük vs. gibi kıyaslamalardan müstağnî tutup, anlayabildiğimiz kadarıyla ‘mutlak kâmil mânâda bir […]

 Genel

Allâh’ın Zâtî Ve Sıfatî Hususiyetleri – 1

“(Mehmet Çetin)Birşey zâtî olsa, ârızî olmazsa, onun zıddı ona müdahale edemez. Çünkü cem-i zıddeyn lâzım gelir. Bu ise muhaldir. Demek, asıl, zâtî olan birşeyde meratib yoktur. Madem Kadîr-i Mutlak’ın kudreti zâtîdir, mümkinat gibi ârızî değildir ve kemâl-i mutlaktadır. Onun zıddı olan acz ise, muhaldir ki tedahül etsin.” 1 Kadîr-i Mutlak’ın kudreti zâtîdir Bediüzzaman Hazretleri bütünüyle […]

 Genel

Abdulaziz Bayındır’a Reenkarnasyon Cevabı

REENKARNASYON / Rafet KALYONCU Sayın Prof. Abdülaziz BAYINDIR Bey, Zat-ı alinizi, katıldığınız TV programlarından tanıma fırsatı bulmuş; yapmış olduğunuz analizleri ve özellikle namaz vakitleri ile ilgili açıklamalarınızı takdirle izlemiştim. Ancak, web sitenizde gördüğüm reenkarnasyon’la ilgili bir yazınızı okuduğumda hayal kırıklığına uğradım. Sitenizdeki diğer yazıları incelediğimde ise o yazının tek olmadığını ve belli bir grubu uyarı […]

 Genel

Zamanın İmamını Tanımak

(M. Ali KAYA)Ehl-i Sünnetin Kelam uleması imamet ve hilafet meselesini dinin temel esaslarından kabul etmezler. Ancak Şia uleması “Hilafeti” dinin temel esası olarak ele alıp kitaplarında işlediği için onlara cevap olarak “Hilafet ve İmamet” konusu altında ele almışlardır. Bu husustaki dinin ahkâmını ortaya koymuşlardır. İmamet, peygamber vekili olarak dini ve dünyayı koruma siyasetidir.[1] İmam seçmek […]

 Genel

Tecdîd ve Müceddidler

(Mi Ali KAYA)Tecdit, yenileme, ıslahat anlamına gelir. Teceddüt ile karıştırılmamalıdır. Zira teceddüt, modernizm anlamındadır. Tecdid, İslam’ı, cahiliyenin tüm unsurlarından temizleyerek katıksız ve saf bir şekilde aslına irca etmektir. Müceddid, bir peygamberde bulunması gereken vasıfları taşıyan bir din âliminin, akıl, zeka, ilim, ehliyet ve mücadelesi ile, İslam’ı ilk devirlerdeki gibi anlatmasıyla, kendini ehl-i ilme kabul ettirmesidir. […]

 Genel

Aydınların Gözüyle Saîd Nursî

’’Bedîüzzamân berrak sular gibi temiz bir vicdana, çok güzel bir ruha sahip bir zat idi. İstanbul’un âlimlerinin gözü öyle bir âlim görmemiştir’’ ( Elmalılı Hamdi Yazır) Cumhuriyet ve demokrasiyi, islama uygun bir tarifle benimsedi. (Prof.Dr Hayreddin Karaman) Hukuka saygılı yaklaşımıyla yöneticilerin ezberini bozdu. (Prof.Dr. A.Turan Alkan) Onun görüşleri din ve siyaset tartışmalarını zenginleştiriyor. (Doç.Dr. Osman […]

 Genel