Bediüzzaman’dan çocuk eğitimi

Bediüzzaman, çocuklar ile ilgili çok önemli tespitler aktarır. Mesela: “Çocukların tâlimi, ya cebirle, ya hevesâtlarını okşamakla olur.”[1] tespiti çocuk eğitimi için harika bir tespittir. Bediüzzaman’dan çocuk eğitimi ile ilgili net ifadeler bunlar. Asrımızın eğitimcileri ve pedagogları bu sözlere bigâne kalmamalıdır. Reçete hazır, tatbik etmek için Bediüzzaman’a kulak vermek yeterli diye düşünüyoruz.

Gençler için Gençlik Rehberi

Bediüzzaman, Risale-i Nur’dan medet isteyen gençlere dersler verir. Onların cazibedar ahir zaman fitnesinden kurtulmaları için yol gösterir. Gençlik hevesiyle düşecekleri tehlikeleri göstererek iman ve küfür mukayesi ile sefahat ve dalaletin akıbetini gösterir. Gençliğin fani olduğunu, daire-i meşruada kalınmazsa o gençliğin zayi olup, başlarına hem dünyada, hem kabirde, hem âhirette, kendi lezzetinden çok ziyade belâlar ve […]

Gençler ve Risale-i Nur

Meyve Risalesi’nde Bediüzzaman “Nev-i insanın üçten birisini teşkil eden gençler, hevesatları galeyanda, hissiyata mağlûp, cüretkâr akıllarını her vakit başına almayan o gençler, âhiret imanını kaybetseler ve Cehennem azabını tahattur etmezlerse, hayat-ı içtimaiyede, ehl-i namusun malı ve ırzı ve zayıf ve ihtiyarların rahatı ve haysiyeti tehlikede kalır. Bazı, bir dakika lezzeti için bir mes’ut hanenin saadetini […]

Gençler için neler yapılabilir?

Bediüzzaman’ın tabirince gençler nev-i insanın üçte birini teşkil ediyor. Bu üçte birlik toplum kesimi “Hevesatları galeyanda, hissiyata mağlûp, cüretkâr akıllarını her vakit başına almayan o gençler, âhiret imanını kaybetseler ve cehennem azabını tahattur etmezlerse, hayat-ı içtimâiyede, ehl-i namusun malı ve ırzı ve zayıf ve ihtiyarların rahatı ve haysiyeti tehlikede kalır. Bazı, bir dakika lezzeti için […]

Gençler ve Teknoloji

Hikâye ve kıssalar, hakîkate birere basamak olur. Yaşanmış olması veya olmaması çok da mühim değildir. Daha çok insana ibretli dersler verir. Veya insanlar anlatmak istediklerini böylece akla yaklaştırmaya ve vermek istediği mesajı kuvvetlendirmeye çalışır. Bizler de şimdi böyle bir hikâye ile meramımızı ifade etmeye çalışalım.

Abdulaziz Bayındır’a Reenkarnasyon Cevabı

REENKARNASYON / Rafet KALYONCU Sayın Prof. Abdülaziz BAYINDIR Bey, Zat-ı alinizi, katıldığınız TV programlarından tanıma fırsatı bulmuş; yapmış olduğunuz analizleri ve özellikle namaz vakitleri ile ilgili açıklamalarınızı takdirle izlemiştim. Ancak, web sitenizde gördüğüm reenkarnasyon’la ilgili bir yazınızı okuduğumda hayal kırıklığına uğradım. Sitenizdeki diğer yazıları incelediğimde ise o yazının tek olmadığını ve belli bir grubu uyarı […]

İnce Eğitim

Eğitim, çok ince ve önemli sırlarla dolu bir faaliyettir. Aynı zamanda uzun soluklu ve sabır isteyen bir iştir. Eğitimin merkezinde insan vardır. En önemlisi de “Eğitim, insanın davranışlarında olumlu davranış değişiklikleridir.” Bu davranış değişikliklerine olumlu yönde kazanımlar sağlayanlar da elbette ki eğitimcilerdir. Eğitimciler, öğrencilerine olumlu davranış kazandırmada birçok metot ve teknik kullanmaktadırlar. Son yıllarda ise […]

Öğrenciyi Anlamak

Eğitimci olmanın zorluğunu biliyorum. Önemli olan bu zor mesleğe layık olabilmek için yeterli donanıma sahip olabilmek ve bu donanımı yerinde ve zamanında kullanabilmektir. Aşağıdaki şiirdeki serzenişe muhatap olmamak için mutlaka kendimizi sorgulamalı ve gözden geçirmeliyiz diyorum. Bu şiir hakikaten yaşanmış mı bilemiyorum. Ancak yaşanmış olma ihtimali yüksel olduğu inancı ile lütfen yavrularımıza bakışımızı ve iletişimimizi […]

Okullar Açılırken

Yeni bir eğitim ve öğretim yılına daha başladık. Bu vesileyle bütün öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin yeni eğitim ve öğretim yılını kutlarım. Ülkemiz ve insanlarımız için hayırlı olsun. Hiçbirimiz hepimiz kadar güçlü değiliz. Onun için hep birlikte eğitim camiası içindeyiz. Ne olursa olsun hepimiz eğitim ve öğretim ile beşikten mezara kadar iç içeyiz. Artık çoklu zekâdan, […]