Maddî Değil Mânevî Hizmetler Lâzım

Maddî değil mânevî hizmetler lâzım Bu hizmetin en ehemmiyetli esaslarından birisi de karşılık beklemeden imân ve Kur’ân hizmetine çalışmaktır. Bunun yüzlerce delili Risale-i Nur satırları içerisinde vardır. Bilindiği üzere Bediüzzaman tâ küçüklüğünden beri sadaka ve hediye kabul etmemiştir. Hizmetinin karşılığı olarak bu tür maddî menfaatlardan men edilmiştir. Hatta bazen ihtilattan ve konuşmaktan memnû olduğu gibi, […]

Sabah Derslerinin “Halka ve Daire” Tatbikatı

Sabah derslerinin “halka ve daire” tatbikatı Bu yazımızda bir Nur talebesi ağabeyimizin[1] mutad Risale-i Nur okumalarında fark ettiği ve bizimle paylaştığı tefekkürlerini paylaşmak istiyoruz. “Günlük sabah dersimi okurken Münâzarat esrinde Medresett’üz-Zehra bahsinin detaylandırma bölümünde Üstad o kadar ince şeyleri ortaya koymuş ki, sınıfta oturma planına kadar… Hep okuyup geçiyordum, burada takıldı nazarım. Şartlarını sayarken, sekizinci […]

Gazi Siracü’n-Nûr

Gazi Siracü’n-Nûr Gazi Külliyat yazımız epey alâka ile okunup paylaşıldı. Arayanlar ve benzer hatıralar yaşayıp anlatanlar oldu. Birisi Tire’den muhterem Celal Keseli ağabeydi. Telefonda Risale-i Nur ile alâkalı yaşadığı bir hadiseyi şöyle anlattı. “Abdülbâkî kardeş, ben de İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde eşimin tedavisi için bulunduğum zamanlarda Hastane Mescidi’ne gidip namazlarımı eda ediyordum. Baktım kitaplıkta Risale-i […]

Gazi Külliyat

Gazi Külliyat Bir ara gazetemizde “Elimdeki Gazi Kur’ân’dır” diye bir makâle neşredildi. Yazıyı Abdurrahim Piroğlu kaleme almıştı. Makâlenin bir kısmında Merhum Demirel’den şöyle bir hatıra naklediliyor: “Yine iktidarda olmadığı bir zamanda evine gitmiştik. Biz girince ayağa kalktı ve önünde eskimiş bir Kur’ân duruyordu, onu kapattı ve bizim dikkat ettiğimizi görünce, “Arkadaşlar, bu Kur’ân gazi bir […]

Fuarlar, Masum çocuklar ve Risale-i Nur

Fuar, Masum çocuklar ve Risale-i Nur Bilindiği üzere kitap fuarları doğrudan kitapseverlerle buluşma, kaynaşma ve yüz yüze iletişimin en etkili mekânları. Bir önceki Karadeniz 7.Tüyap kitap fuarına bazı sebeplerle katılamamış, bunun üzüntüsü içindeydik. Bu sene bütün ön hazırlıkları tamamlayarak Karadeniz 8.Tüyap kitap fuarına Yeni Asya Neşriyat olarak katıldık ve 30 Eylül 2023 Cumartesi günü 121B […]

Musîbetlerin hikmeti, ihtâr ve îkazdır

Âlemlerin Rabbi olan Kadir-i Rahîm, mâhiyet-i insaniyede derc etmiş olduğu acz ve zaaf ve fakr madenini musîbetlerle işlettiriyor. Bir dille değil, belki herbir âzâ ve hasselerimizin lisânıyla bir ilticâ’ , bir istimdâd vaziyetini verdiriyor. Böylece insan denilen makine-i insâniye esmâ-i İlâhiyeye ayinadârlık yapmış oluyor. Çünkü musîbetlerle, hastalıklarla, elemler ile, sair heyecanlı ve muharrik ârızalarla, o […]

Bu zamanın cihadı mânevîdir

“Âhirzamanda gelecek Zât’ın kılınç kullanacağı ve muhaliflerini keseceği.”[1] yönünde rivayetler nakledilir. Bu mücadele birçoklarının zannettiği gibi maddî kılınçla değil, mânevî kılınçla, fikir yoluyla olacaktır.  Acaba kılınç sadece maddî bir âlet midir ve hakikatin kılıncı berâhin-i kaviyye ve delâil-i sahihiye(kuvvetli ve doğru deliller) değil midir? Ve en müessir ve insaniyetin tab’ına muvafık kılınç insanları ikna ve teshir edecek […]

Hayat kâinatta en kıymettar bir hakîkattir

Hayat, kâinatta en kıymettâr bir hakîkat ve perdesiz, vasıtasız, doğrudan doğruya Allah’ın kudreti ve husûsî tecellisidir. Bu nedenle de hayat her şeyi yaratan, sevk ve idare eden Allah’ın kudret mucîzelerinin en parlağı, en nûrânîsi ve en güzelidir. Ayrıca hayat Allah’ın birlik tecellilerinin en kuvvetli delili ve en parlak burhanıdır. Allah’ın her şeyin kendisine muhtaç olduğu […]

Eşyanın hakaik-i nisbiye ciheti

Hakaik-i nisbiye kelime anlamı olarak nisbî, göreceli hakîkatlerdir. Yani kendisi sabit bir hakîkat olmayıp bir başkasına kıyasla ortaya çıkan ve hakîkat olarak kabul edilen hususlardır. Nisbî hakîkatler gerçek hakîkatlerin anlaşılmasına vasıta ve vesile olurlar. Bir nevi kıyasî bir durum vazifesi görürler. Mesela, şu adam cesurdur, elbetteki birilerine göre cesurdur. Sonra bu adam daha cesur birisiyle […]