Ahirzamanda Genç Olmak!

Ahirzamanda genç olmak! Ahirzamanda deccaliyet, materyalizm ve inkâr-ı ulûhiyet seli insanları almış sürüklüyor. Hem de sahili olmayan bir okyanusa doğru bu sürükleniş devam ediyor. Bekâsıyla ve ebedî hayatıyla beraber götürüyor. Öyle şefkatli, hamiyetli ve gayretli olmak lâzım ki, bu selin önüne geçilebilsin. Yoksa hasâret-i azime kaçınılmaz bir netice! Bu ahirzaman belâ-yı şedid olarak meş’um ve […]

İnsana verilen göz, kulak gibi iki büyük nimet

İnsana verilen göz, kulak gibi iki büyük nimet Cemiyette evham hastalığının asıl sebebi, televizyon ve sosyal medyanın celp ettiği habis ervâh olup, cemiyetin ve hanelerin sâkinlerini ruhen ve manen ifsad ediyor. Hayatın geniş dâiresinde olanlarla,  zaten bu mevzuhakkında konuşmak kolay değil. Risale-i Nur’un ölçüleri müvacehesinde olanlar dahi bu mevzuda ölçüyü kaçırmış durumda. Evet, müttaki’ olanlar, […]

İnsanlar Helâk Oldular…

İNSANLAR HELÂK OLDU… “İnsanlar helâk oldu-âlimler müstesna. Âlimler de helâk oldu-ilmiyle amel edenler müstesna. Amel edenler de helâk oldu-ihlâs sahipleri müstesna. İhlâs sahiplerine gelince, onlar da pek büyük bir tehlike ile karşı karşıyadırlar.”[1] hadis-i şerifi, ihlâs ne kadar İslâmiyet’te mühim bir esâs olduğunu gösteriyor. Demek ki insanlar helâkettedir. Ancak âlimler o helâketten kurtulurlar. Âlimlik de […]

Musîbetin Dili

İnsan musîbet karşısında; “Eğer sabretse, musîbetin mükâfâtını düşünse, şükretse, o vakit herbir saati bir gün ibâdet hükmüne geçer.” Allah için sevenler, Kur’ân’a hâdim olmayı yürekten isteyenler, musîbetin büyüğünü dine gelen mesâib bilenlerdir “Musibet-ı dünyeviye, mü’min için, gaflet uykusuna dalmamak için tatlı ikazât-ı İlâhiye ve iltifatât-ı Rahmâniye hükmündedir.[1] Hayat musîbetlerle, hastalıklarla tasaffi eder, kemal bulur, kuvvet […]

Musîbet ve Belâların Hikmetleri

“Halk-ı şer, şer değil; kesb-i şer, şerdir.” Yani şerri yaratmak şer değil, şerri işlemek şerdir. Mesela ateş yaratılmış ve sana hizmet eder. Sen kendi tercihin ve kötü kullanman ile sana hizmetkâr olan ateşe elini soksan ve elini yaksan elbette ateşi kendine şer yapmış olursun. Yoksa ateş seni yakmak için yaratılmamıştır. Veya yağmur hayırdır ve rahmettir. […]

Bir Virüsün Düşündürdükleri

Bazı problemleri çözmek için ters işlem yapılır. Sosyal ve içtimâî hâdiseleri çözmek için de bazen ters düşünmek(ters mantık) gerekiyor. Malumunuz bütün dünya olarak bir musîbet altındayız. Elbette ki bu musîbet başıboş değil, sahipsiz değil, tesadüfî de değil. Biz böyle inanıyoruz. Ancak bu musîbet üzerine başka hesap ve kitaplar yapılmış, daha önceden bir proje üretilmiş gibi […]

İsmi gibi Metin ve Er bir kişi: Metin Erkişi

Aziz kardeşim, meslektaşım, dâvâ arkadaşım Metin Erkişi’nin hatırasına… Metin hocamızla tanışmamız yıllar önceye dayanıyor. Mânevî hizmetler vesilesiyle tanışmamız sonrası yeğeninin bulunduğumuz ilçeye atanması ile daha yakın görüşür olmuştuk. Ancak onunla daha yakın ve hasbî sohbetlerimiz Tokat’ta yapmış olduğumuz 4.Yetişkinler Risale-i Nur programında olmuştu. Sakin, sessiz, ancak çok müdakkik oluşu dikkatimi çekmişti. Zaman zaman hususi sohbetlerimizde […]

Tesânüd-ü hakikinin sırrı

Tesânüd-ü hakikinin sırrı Bilindiği üzere Risâle-i Nur’da temsilî hikâyecikler çokça istimâl edilir. Muellif-i muhterem Üstâd Bedîüzzamân Hazretleri Risâle-i Nur’da akla vâzıh, kalbe nurânî olacak temsil yolunu ihtiyâr etmiştir. “Bütün bu risâlelerde bütün derin hakâik, temsîlât vasıtasıyla, en âmî ve ümmî olanlara kadar ders veriliyor.”[1] denilmiştir. “Demek, Sözlerdeki ekser temsiller birer burhan-ı yakinî, birer hüccet-i katıa […]

Tavizsiz İstikrâr Çizgisi:Yeni Asya

Tavizsiz istikrar çizgisi: Yeni Asya Biz O’na “Hakikatin gür sesi, Yeni Asya Gazetesi” dedik. Çünkü O,’Gerçekten Haber Verir.’ Öncelikle ‘Hakkın hatırını âli bilir.’ Yeni Asya, Bediüzzaman Hazretleri’nin “Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şuradır.” Cümlesini serlevha yapmıştır. Çünkü “Asya kıt’asının ve istikbâlinin keşşâfı ve miftâhı şûradır. Yani, nasıl fertler birbiriyle meşveret eder; taifeler, kıt’alar dahi o […]