Kategori arşivi: Peygamber Kıssaları

Hz.Dıhye ve Cebrail(as)

Hazret-i Cibril’in Dıhye sûretine girmesi Dıhye, Medine’de Müslüman olan sahabelerdendir. Adı Dıhye bin Halife’dir. Künyesi Dıhye bin Halife bin Ferve el-Kelbî şeklindedir. Aslen Arabistan yarımadasının kuzeyinde bulunan Kelb kabilesine mensuptur. Sima itibariyle yakışıklı, suret ve siret güzelliği “hüsn-ü cemâl” olarak … Okumaya devam et

Peygamber Kıssaları kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Peygamber Efendimiz(sav)’in Şefâati

Ulemâ-i ehl-i zahir ve ulemâ-i sû, Peygamber Efendimiz(sav)’in şefâatte hakkı olmadığını söyleyerek ehl-i îmânı ifsâd etmeye çalışıyor ve akıllara şüphe atmaya yelteniyorlar. Hâlbuki âlim olanlar problemleri gidermeli, akıllarda şüphe ve vesvese bırakmamalıdır. İnsanları iknâ ederek bilgilendirmelidir. Ancak bu âhirzamân asrı … Okumaya devam et

Peygamber Kıssaları kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Uhud’da Sadâkat ve Sebât İmtihânı

Asr-ı saadet karelerinin bütün zamanlara baktığını söyleyebiliriz. O halde asr-ı saadetin hiçbir karesini es geçemeyiz. Çünkü Efendimiz(sav) asr-ı saadette Kur’ân’ı bütün sırları ile yaşamış ve hayata tatbîk etmiştir. O(sav)’nun hayatı hüve hüvesine yaşanmış bir Kur’ân’dır. O(sav), yaşayan Kur’ân ve bürhân-ı … Okumaya devam et

Peygamber Kıssaları kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Dârü’l-Erkâm’dan, Dârü’l Âhirzamâna

Kur’ân’ı anlamak ve hayata tatbîk edebilmekti bütün gayret. Kur’ân’la nefes alabilmek ve hâllenebilmekti bütün hasret. Tâ asr-ı saadette başladı bu hayrât. Gönüllerde tesîr-i azimini gösterdi o Hazret. Çünkü rûhların ihtiyacı, kalblerin mürebbisi, akılların muallimiydi o yüce Hitab. Îmân ile fark … Okumaya devam et

Peygamber Kıssaları kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Asr-ı Saadet’ten günümüze Ashab-ı Suffa

İslâm’a hizmet etmenin değişik yolları vardır. Kimi malıyla, kimi ilmiyle, kimi de hayatıyla hizmet edebilir ve de etmiştir. Vakıflık da İslâm’a hizmet etmenin bir yoludur. Bu mânâda “vakıflık”, belli bir süre veya hayatı boyunca bütün zamanını İslâm’a vakfetmek ve ayırmak … Okumaya devam et

Peygamber Kıssaları kategorisine gönderildi | Yorum yapın