Ölüme müsbet bakmak…

Ölüme müsbet bakmak! Hayat ve ölüm, Allah’ın ‘Yûhyî’, ve Yûmît’ isimlerinin tecellisidir. Yani, hayatı ve ölümü veren O(cc)’dur. Ancak ölümün zahiri çirkin, neticesi ve hakîkati güzeldir. Risale-i Nur, ölümün mülkî tarafından ziyâde, melekûtî tarafına baktırır.  Maddî ve mânevî bütün musîbetlerin, marazların arkasında Allah’ı hakkıyla tanımamak yatıyor.  İnsan, marifet ve muhabbet-i İlâhiye için yaratılmış olduğundan her […]

Ölüm ve Sonrası

Soru: Ölümden sonra uyandığımızda ne ile karşılaşacağız ve Hz. Muhammed’in(asm) bununla ilgili bildirdikleri var mı? Sonra şuan ölmüş olan insanlar sorgularıyla karsı karşıyalar mı yoksa tüm insanlar kıyameti mi bekleyecekler? Ölüm haktır. Hem de hayat kadar hak ve hakîkattir. Bunun için de Allah ”El mevtü hakkun” buyurur. Yani ölüm haktır. Hem “Her nefis ölümü tadacaktır.” […]