Risâle-i Nur’dan nasıl istifâde ederiz?

* Ey aziz kardeşim! Allah’a karşı âcizlik ve ihtiyacını hissetme esasına dayanan bu yolda şu dört şey lâzımdır: “Acz-i mutlak, fakr-ı mutlak, şevk-i mutlak, şükr-ü mutlak.”(Sonsuz acz, sonsuz fakr, sonsuz şevk, sonsuz şükür.) Öyleyse Risâle-i Nur’u acz ve fakrımızı anlayarak okumalıyız. Evet evet, acz ve fakr ile tevekkül ve iltica ile nur kapısı açılır zulmetler […]

Hakîkat nasıl gizlenir?

“Kamer, nuru çekildikçe vücudunu kaybettiği gibi, nursuz çok küreler, mahlûklar, gözümüzün önünde olup göremiyoruz.”[1] Aynen öyle de, gözümüzün önünde bulunan Şems-i Kur’ân’nın nuru olan Risale-i Nur hakîkatlerinin de bazen nuru çekilir,  gizlenir ve muhataplarına görünmez. Bunun elbette çok hikmetleri ve sebepleri vardır. Bediüzzaman Hazretleri de siyâset cazibesi ile bakılan bir mevzu neticesinde “Fakat heyecanlı tevillerim […]

İslâm’ın Yayılışı Nasıl Oldu?

  İslâm’ın Yayılışı Nasıl Oldu? Soru: Hz. Muhammed(sav)’in vefatından sonra İslâm dînînin yayılması nasıl olmuş ve insanlar nasıl hızla benimsemişler?Cevap: İslâmiyet son din ve Kur’ân son kitaptır. Efendimiz(asm) de hatemü’l enbiyâ yani son peygamberdir. Bundan sonra başka bir dîn, kitap ve peygamber gelmeyecektir. Ancak her asır insanlarının yaşadıkları asırların durumu gereğince Kur’ân’ı peygamberimizin varîsi hükmünde […]