Etiket arşivi: siyaset

Altıncı Söz Bağlamında Siyâset

Altıncı Söz Bağlamında Siyâset Altıncı Söz, Küçük Sözler Risalesi ve Sözler kitabının Altıncı Söz’üdür. “Allah, mü’minlerden canlarını ve mallarını, karşılığında onlara Cennet vermek suretiyle satın almıştır.”[1] âyetinin meâlinde ve nefis ve malını Cenab-ı Hakka satmak hakkındaki âyetlerin gayet mühim bir … Okumaya devam et

Risâle-i Nûr Makàleleri kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Risâle-i Nur’da Menfî Siyâset

Menfî siyâsetten istifade zannı Menfî siyâset ta’biri Bediüüzzaman Hazretleri’ne ait bir tespittir. O,“Din dâhilde menfî tarzda istimal edilmez.  Otuz sene halife olan bir zat, menfî siyâset namına istifade edildi zannıyla, şeriata gelen tecavüzü gördünüz.”[1] diyerek menfî siyâsetin şerîata verdiği zararı … Okumaya devam et

Bedîüzzamân'ın Hayatı kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Siyâset-i âliye-i İslâmiye

Siyâset-i âliye-i İslâmiye Bediüzzaman Hazretleri “Benim hakîkî vazîfem, neşr-i esrâr-ı Kur’âniyedir.”[1] der ve “Bu memleketle, hamiyet-i İslâmiye noktasından alâkadarım.”[2] tespitini aktarır. Bu vazîfedârlık ise “Evet, bu zamanda hem imân ve din, hem hayat-ı içtimâî ve şerîat, hem hukuk-u âmme ve … Okumaya devam et

Bedîüzzamân'ın Hayatı kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın