Kitab-ı Âlemin Satırları

 
 Kitab-ı Âlemin Satırları
“Kitab-ı âlemin her satırıyla her harfi hayy; ihtiyaç sevk ediyor, tanıştırır.
Her nereden gelirse gelsin, nidâ-i hâcete lebbeyk-zendir; sırr-ı tevhid namına etrafı görüştürür.
Zîhayat her harfi, herbir cümleye müteveccih birer yüzü, hem de nâzır birer gözü baktırır.(Lemeât)”
Allah’ın kudreti ile yarattığı kâinat kitabının her satırı, her harfi ve zerresi ile haydır ve hayattardır.Her zerre Allah’ın emirber memurları gibi Allaha’tan aldıkları emirler istikametinde ihtiyaç olunan yerlere sevk olunuyor ve taşınıyor.Hayy olduklarını aldıkları emirler istikametinde çalışmaları ve vazîfe-i fıtratlarının gereğini ifâ etmekle ispat ediyorlar.

Kâinatın her nereden gelirse gelen nidâ seslerini buyurun diye duyan ve dinleyen zerreler Allah’a bağlı oldukları sırr-ı tevhid hakîkati gereğince Allah’ın emriyle hareket ve o nâm ile vazîfe yaparak etrafı görür ve görüştürür gibi vazîfelerini ifâ ederler. Allah namına,Rahmân namına harekat ederler.

Her zihayat ve hayy olan zerreler bir harfin bir cümlenin mânâsına uygun bir yerinde vazîfesini ifâ etmesi gibi ve o cümlenin tekâmülüne hizmet ettiği gibi ve cümlenin bütün harflerini ve mânâlarını ,dizilişini bilip,görüp öyle vaziyet alması gibi, öylede kâinattaki her bir zerre kâinatın heyet-i mecmûunu bilir,görür birer yüzü ve onlara bakar birer gözü misüllü her mevcuda girer ve hikmetli ,maslahatlı,faydalı ,karıştırmayarak bir emirber nefer gibi vazîfesine bakar.
O halde Kitab-ı âlemin her satır, her harfi hayydır ve hayattardır..

Bâkî ÇİMİÇ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir