Malatya’da Risâle-i Nur hizmetleri

MALATYAMalatya’da Risâle-i Nur hizmetleri

Anadolu illerimizde Risale-i Nur merkezli içe dönük hizmetlerimiz devam ediyor. En son 22 Şubat 2014 tarihinde Malatyalı Nur fedâilerinin dâvetine icabet ettik. Dokuz saate yakın bir yolculuktan sonra Malatya ilimize ulaştık. Malatya, Anadolu illerimiz içinde müstesna bir il ve güzel bir şehir. Seksenli yıllarda doğu hizmetim esnasında sadece transit olarak geçtiğim Malatya ilimizi daha yakından tanıma fırsatımız oldu.

Malatya ilimiz Risale-i Nur hizmetlerinde çok mesafe almış. Özellikle ilk, orta ve lise talebe hizmetleri takdire şayan şekliyle devam ediyor. Gittiğimiz Cumartesi günü sabah iki, öğleden sonra bir olmak üzere üç grup halinde on beş-yirmişer kişilik ayrı ayrı yaş seviyelerinde olan talebelerle yapılan programlı ve sosyal faaliyetlerle desteklenen derslere biz de katıldık. Bu programlı faaliyetler aynı şekilde yine farklı gruplarla Pazar günü de devam ediyor. Talebeler için her türlü imkân düşünülmüş. Malatya vakıf binası üç katlı olup bodrum katı geniş bir spor salonu mahiyetinde sosyal mekân halinde hazırlanmış. Talebelerin hem spor faaliyetleri hem de tenis gibi sportif faaliyetleri düşünülmüş. Bizler de eğitim camiasından bir fert olarak bu güzel çalışmaları hem takdir; hem de gayyur ve fedakâr Malatyalı ağabey ve kardeşlerimizi tebrik ettik. Çünkü hizmetlerimizin çekirdek fertleri, alttan yetiştirilecek olan bu talebe hizmetlerine bağlı. Malatyalı Nur kahramanları, meşveret esaslarına sıkı sıkıya bağlı bir hizmet anlayışı ile taksimü’l-âmal, teşrik-i mesâi ve teâvün prensipleri ile bu hizmetlerin hakkını vermek için cansiperâne çalışmaya devam ediyorlar. Onlar vazifelerini yapıp, vazife-i İlâhiyeye karışmıyorlar. Cenâb-ı Hak da güzel neticeler halk etmiş.

Talebelerle yaptığımız hem sabah, hem de öğleden sonraki programlarda soru-cevap tarzında Risale-i Nurlar üzerine bahisler okuduk ve suallere cevaplar vermeye çalıştık. Maşaallah, talebeler hem meraklı, hem de müteyakkız ve araştırmacı bir mizaca sahipler. Hele bir kaç gencimizin “Ben bu Risale-i Nurlardan daha fazla nasıl istifade edebilirim? Bize bu konuda tavsiyeleriniz neler olur? Öncelikle hangi Risaleleri okumamamızı tavsiye edersiniz?” gibi sualleri çok manidârdı. Bizler de hem kendi Risale-i Nur çalışma sistemimizi, hem de onlara Külliyat’ı baştan sona okurken muhakkak not tutmalarını tavsiye ettik. Hatta kendi çalışmalarımızı bizzat göstererek numune olmasına çalıştık. Çünkü yazarak ve not tutarak çalışmanın şahsım adına çok faydasını gördüm. Özellikle konu ve kavramlar üzerine Risale-i Nur’u taramak ve mes’elelere Risale-i Nur’un bütünü ile bakmanın bizlere yapacağı katkı ve faydaları talebelere aktardık. Bu çalışmaların her daim yanımda taşıdığım ajandamdan da numunelerini göstererek onlara yardımcı olmaya çalıştım.

Malatya’da haftanın her günü, özellikle üniversiteden mezun olup, atanmayı tercih etmeyip hizmetlerle vakıf olarak ilgilenen Mustafa kardeşimizin gayretleriyle talebe dersleri yapılıyormuş. Bu talebeler yine farklı kategori ve farklı yaş seviyelerindeymiş. Diğer illerimize de numûne-i imtisâl olması açısından talebe hizmetlerini özellikle yazma gereği duyduk. Talebelere kahvaltılı sohbetler, projeksiyonla dersler, oyunlaştırma ve maç faaliyetleriyle zengin alternatifli faaliyetlerin yapılması derslere katılımı daha cazip kılmış. Her talebe yakın arkadaşlarını ve çevresindeki kişileri de böylece derslere katmaya başlamış.
Malatya cemaati dinamik, metin ve sağlam bir şahs-ı mânevî ruhu ile çalışıyor. Meşveretsiz bir iş yapılmıyor. Komisyonlar çok iyi işletiliyor. Herkes kendi sorumluğundaki işleri bir an önce tamamlamak için gayret sarf ediyor. Vakıf binası müstakil olup ilk katı geniş bir ders salonu şeklinde düzenlenmiş. İkinci ve üçüncü katlar talebelerin kalacağı şekilde tefriş edilmiş. Teras kat ise yaz ayları için açık hava Medrese-i Nuriye hükmünde kullanılıyormuş. Malatya cemaatinde özellikle müdakkik ve araştırmacı bir ekip ruhunu da müşahede ettik. Söylenen her sözün kalbe girmesine yol vermiyorlar. Anlatılan mevzuların mihenge vurulmadan kalbe sokulmaması için delilli ve ispatlı olarak istemeleri ve sorgulamaları çok güzel. Bu özelliğin talebelerde de olması ve talebelerin de böyle yetiştirilmesi çok manidâr. Bizler de her daim hazırlıklı olarak gittiğimiz için bu tür kaynak ve delil istenen yerlere elimizdeki dokümanlardan ilgili yerleri göstermeye gayret ettik.

Malatya programımızı Cumartesi akşamı umumî ders olduğu için, çevre ilçelerin de katılımı ile kalabalık bir cemaate sunumumuzu yaptık. Tamamı Risale-i Nur Külliyatı’ndan olan konumuz “Âhirzamanda Hükmeden Dâhilî ve Hâricî Cereyanlar ve Risale-i Nur’un İhya Metodu” üzerineydi. Özellikle asrımızda hükmeden dâhilî ve hâricî cereyanları tesbit ederek bu cereyanların mümeyyiz sıfatlarını ve nasıl hükmettiklerini nazarlara sunmaya çalıştık. Bu cereyanlara karşı tatbik edilecek olan hakikatte Asr-ı Saadet metodu olan Risale-i Nur’un Kur’ânî prensiplerini ortaya koymaya çalıştık. İki bölüm halinde sunumunu yaptığımız seminerimizin ikinci bölümünde ise Risale-i Nur’dan önemli mektuplar okuduk ve o mektuplarda Üstadımızın bizlere ikazlarını ve gösterdiği prensiplerin üzerinde durduk. Malatya seyahatimize; hoş gittik, hoş gördük, hoş ve şevkle döndük. Bütün Malatyalı ağabey ve kardeşlere göstermiş oldukları kadirşinaslık ve hizmetlerdeki gayret, himmet ve faaliyetlerinden dolayı Allah razı olsun diyoruz.

Malatya’da uzun süredir büro faaliyetlerini yürüten Ahmet Kurnaz Ağabeyi de hizmet başında ziyaret ettik. Teşekkürler Malatya!

Ayrıca Darende ve Doğanşehir’den seminerimize icabet eden ağabey ve kardeşlere de selâm ve muhabbetlerimizi iletiyorum. Özellikle Doğanşehir Fındık Köyü’nden gelen ağabeyler yeni bir Medrese-i Nuriye açtıklarını söylediler. Tebrik ediyoruz ve nice yıllarda Cenâb-ı Hak hizmet-i imâniye ve Kur’âniyede onları ve bizleri istihdam etsin. Ayrıca yeni dershanemizi de hayırlı hizmetlerde kullanmayı nasip etsin inşâallah.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir