Saklı Cennet’te Risâle-i Nur Hizmetleri

Saklı Cennet’te Risâle-i Nur Hizmetleri

Bazı mekânlar vardır, sanki cennetin numûneleri taşır. Rabbimizin tecelli-i esmâsının bir gül goncası misali tecessüm etmiş halidir o mekânlar. İnsan bu gibi mekânlarda huzur bulur, hüşyâr olur! Çünkü marifetullah delillerinin en müşaşalı temâşâgâhı ve tefekkür beldeleridir o yerler. İnsan tehzib-i ruh, riyâzetü’l kalb, terbiyetü’i vicdan derslerini bizzat kitâb-ı kâinattan tefekkür eder bu mekânlarda. Böylece kalb bu mekânlarda inşirah bulur, ruh imânla harekete geçer ve akıl tefekkürle gıdasını almış olur.

Saklı Cennet, çok güzel ve insanı celbeden mâhiyette bir isim ve kavram. Cennetin mehâsininin nümunelerini, küçük bir mikyasta bizlere irâe eder bu gibi yerler. Böyle yerlerde her baharda Cennet’in numunelerini andıran hadsiz müzeyyen bahçeler icâd eden bir Cevvâd-ı Kerîm’in cûdunu gözümüzle görüyoruz. Her baharda yeryüzünü bir mahşer eden, yüz bin haşir nümûnelerini icâd eden Kadîr-i Mutlaka ne zor gelebilir ki? Böylece Kadîr-i Mutlak olan Rabbimiz, her senede haşrin ve Cennetin nümûnelerini binler tarzda icâd ediyor ve bizlere gösteriyor. İşte böyle cennetin numunelerini taşıyan bir belde ki Saklı Cennet, bu isimle yâd edilmiş. Beşer başka mânâlar yüklemiş ve düşünmüş olsa da, bizler tefekkürlerimizde bu mânâları terennüm ettik Saklı Cennet’te. İşte böyle güzel bir mekâna ve beldeye verilen bir isim Saklı Cennet!

Uzun süredir ikâmet mahallimize yakın olan “Saklı Cennet” ismi ile müsemma olan Ayvacık ilçemizi yakînen biliyor ve tanıyoruz. Hatta bir yıl da meslek hayatımı bu ilçemizin sınırları içersinde geçirdim. Risâle-i Nur hizmetleri ile hemhâl olduktan sonra sadâkat ve sebat timsâli olan Süleyman Yüce ağabeyimiz ile irtibatımız vesilesiyle bu ilçemizden hiç kopmadık. Özellikle son yıllarda Risâle-i Nur hizmetlerine gönül vermiş olan ihlâs, sadâkat ve tesâsüd sıfatlarına sahip kardeşlerimizin ittihadı ile çok güzel sohbetlerimiz oldu. Bir süre önce Tahsin kardeşimizin telefonu ile 6 Mayıs 2014 günü akşamına tekrar sözleştik. Bu sefer 37 yıldır aynı meslekte devam edip emekli olan sadık bir Yeni Asya okuyucusu ve Risâle-i Nur talebesi olan Süleyman Yüce ağabeyimizin veda merasimine katılacaktık. Sonrasında ise Risâle-i Nur sohbetimize devam edecektik. Aynen öyle oldu ve 6 Mayıs akşamı 4 kişi ile Saklı Cennet’e ulaştık. Kalabalık bir merasime katıldık ve Süleyman Yüce ağabeyimizin veda yemeğine bizler de iştirak etmiş olduk. Resmî erkânın konuşmaları ve Süleyman ağabeyin enfüsî âleminde nefsî olarak yapmış olduğu tezekkîli ve murâkâbeli konuşması bizleri derinden etkiledi. Her nefsin kabul edemeyeceği bir olgunlukla yıllardır berâber çalıştığı mesâi arkadaşlarıyla yaşadığı hatıraları da anlatarak. hasbî olarak helallik istemesi numûne-i istimâl bir davranış oldu. Tebrikler Süleyman ağabey!

Barajlar şehri olan Saklı Cennet!

Ayvacık ilçemiz ülkemizin büyük barajlarından olan Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu Hidroelektrik santrallerine de ev sahipliği yapıyor. 1970’li yılların sonlarına doğru hizmete giren bu barajlar Yeşilırmak Nehri üzerine inşa edilmiş. Son ziyaretimizde akşam Risâle-i Nur dersine kadar Hasan Uğurlu Barajını da gezmek nasip oldu. Bu baraj hürriyetperver olan ahrarların çok ehemmiyetli hizmetlerinden sadece bir tanesi. Hasan Uğurlu Barajı, Japonların Türkiye’deki ilk inşasıymış. Baraj bir süre Japonlar için çalışmış ve kısa sürede kendini amorti etmiş. Barajın teknik bilgileri ilgili ansiklopedik kaynaklardan bakılabilir. Bizler yer altına yedi kat kayalar delinerek inşa edilen 70’li yıllardaki o teknoloji ve imkânlarla memleketimize çok büyük hizmetler yapılmış olduğunu nazara vermek niyetiyle bu mes’eleye yaklaşmak istedik.

Hasan Uğurlu Barajında Yeni Asya

Hasan Uğurlu Hidroelektrik santralini bizlere gezdiren ve yer yer teknik bilgiler aktaran kardeşlerimiz bizleri barajın yönetim odasına da çıkardılar. Bir de baktık ki masaların birinin üzerinde Yeni Asya Gazete’miz duruyor. Memnun olduk ve her gün Yeni Asya’nın buraya geldiğini öğendik. Çünkü Süleyman Yüce ağabeyimizin yıllardır sadakatle beklediği neticeyi Rabbimiz halk etmiş ve burada çalışan mesâi arkadaşlarından epey kısmı hem Yeni Asya’yı hem de Risâle-i Nurları tanıma bahtiyarlığını kavuşmuş. Hepsini tebrik ediyoruz. Süleyman ağabeyin ve Tahsin kardeşimizin ikrarıyla vakt-i zamanında çok sert tartışmaların ve münâkaşaların yaşandığı bu mekânlarda artık nur sohbetleri yapılıyor ve Yeni Asya gazetesi okunuyor. Maşâallah diyoruz, ağabey ve kardeşlerimizin hizmet-i imâniye ve Kur’âniyede istikâmetle devam etmelerini Rabbimizden niyaz ediyoruz.

Akşam Risâle-i Nur Dersi

Ayvacık’taki önceki yıllarda da geç vakitlere kadar süren Risâle-i Nur derslerimizden şahsen bizler de çok istifade ediyorduk. Gelen geri bildirimlerden de bu istifadenin sohbetlere katılanların da yaşadıkları dinliyorduk. Ayvacık ilçemizde bahsi geçen barajlar vesilesiyle epey ilçe dışından çalışan istihdam ediliyor. Her kademeden teknik elemanın istihdam edildiği ilçede farklı illerden ve ilçelerden kişilerle tanışmak nasip oldu. Özellikle her sohbete gittiğimiz zamanlarda yeni kişiler de sohbete dâvet ediliyor ve çok sualler soruluyordu. Daha çok sohbetlerin seyrini sorulan sualler teşkil ediyor ve belirliyordu. Bu akşam da öyle oldu ve çok farklı noktalardan sorulan suallere yine Risâle-i Nur eksenli cevaplar vermeye çalıştık. Bizce yine çok verimli bir akşam olmuştu. İnşâallah sualleri soran kardeşlerimizin de istifadesine medâr olmuş ve sualleri cevaplanmıştır. Saklı Cennet olarak da adlandırılan Ayvacık ilçemizde çok verimli ve yeni yeni simalarla Risâle-i Nur hizmetleri devam ediyor. Rabbim keyfiyetli kemiyetlerini artırsın ve Risâle-i Nur’dan istifade ve istifazalarını daim eylesin.

Abdülbâkî Çimiç

[email protected]

https://www.feyzinur.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir