Şahs-ı mânevîyi anlamak

Şahs-ı mânevîyi anlamak “Evet müteaddid eşya bir cemâat şekline girse, bir şahs-ı mânevîsi olacaktır. Eğer o cem’iyet, imtizac edip ittihad şeklini alsa, onu temsil edecek bir şahs-ı mânevîsi, bir nevi ruh-u mânevîsi”[1] olacaktır.  O şahs-ı mânevînin ruh-u mânevîsini de şuralar temsil eder. Hem o şahs-ı mânevî, çok ruhların imtizacından ve tesanüdünden ve efkârın telâhukundan ve […]

 Genel

Asır, şahıs ve ferd asrı değildir!

Asır, şahıs ve ferd asrı değildir! Bu zaman ve zeminde şunu net olarak ifade edebiliriz ki, asrımız şahıs ve ferd asrı değildir. Fertler bu asırda şahs-ı mâneviler karşısında her daim mağlup vaziyette kalır. Bedîüzzamân Said Nursî’nin ifadesiyle “Bu zaman, cemâat zamanıdır. Ferdî şahısların dehası, ne kadar hârika olsalar, cemâatın şahs-ı mânevîsinden gelen dehasına karşı mağlub […]

 Genel

Fitne-i Âhirzamân

Fitne-i Âhirzamân Husûmet okları yürekleri deliyor! Muhabbet Fedâileri bu hâle ne diyor? Dost bilinenler vurdukça vuruyor! Fitne-i âhirzamân bu olsa gerek! Arkadan dolaşmak yakışmaz erlere! Er olan başvurmaz böyle hilelere! Mertlik bozuldu icâd olunca âlem-i sanal! Âhirzamânda internet etkili bir kanal!

 Genel