Musîbet ve Belâların Hikmetleri

“Halk-ı şer, şer değil; kesb-i şer, şerdir.” Yani şerri yaratmak şer değil, şerri işlemek şerdir. Mesela ateş yaratılmış ve sana hizmet eder. Sen kendi tercihin ve kötü kullanman ile sana hizmetkâr olan ateşe elini soksan ve elini yaksan elbette ateşi kendine şer yapmış olursun. Yoksa ateş seni yakmak için yaratılmamıştır. Veya yağmur hayırdır ve rahmettir. […]

Hayır- Şer ve Fiiller

Hayır- Şer ve Fiiller Fenâ ve şer fiillerin durumu nedir? Bu fiiller zatında şer midir? Yoksa şerler esâsında şer değil, kul irâde-i cüzîyesi ile seçerek sû-i istimâl ile kendisine şer mi yapıyor? Sualler sürüp gidiyor… Cenâb-ı Hak hayırdan ve haseneden yanadır. Kullarının hayır işlemesini ister, şer işlemesini istemez. “Fakat seyyiatı isteyen, nefs-i insâniyedir—ya isti’dâd ile, […]