Risâle-i Nur’dan Müsbet Avrupa’ya Bakış

Risâle-i Nur eserlerinde toptancı bir bakış yoktur. Her bir meselenin müsbet ve menfî esasları noktasından değerlendirmeler yapılır. Fenâ ve fâni bir adamın güzel bir sözü Risâle-i Nur satırları arasında yerini alırken, bir insanın on fiilinden bir masum fiilî de nazarlardan kaçırılmaz ve ademe mahkûm edilmez. Hatta meslek ve meşrepler değerlendirilirken “Meslekler, mezhepler ne kadar bâtıl […]

Siyâset-i âliye-i İslâmiye

Siyâset-i âliye-i İslâmiye Bediüzzaman Hazretleri “Benim hakîkî vazîfem, neşr-i esrâr-ı Kur’âniyedir.”[1] der ve “Bu memleketle, hamiyet-i İslâmiye noktasından alâkadarım.”[2] tespitini aktarır. Bu vazîfedârlık ise “Evet, bu zamanda hem imân ve din, hem hayat-ı içtimâî ve şerîat, hem hukuk-u âmme ve siyâset-i İslâmiye için gayet ehemmiyetli bir müceddid ister.”[3]  şeklindedir. “Diğer yandan Şam’da allâmelere, siyâset-i İslâmiye […]

Müsbet Hareket Nedir?

Müsbet Hareket Nedir? “Mesleğimiz müsbettir; menfî hareketten Kur’ân bizi men ediyor.” (Badîüzzamân Saîd Nursî) •Müsbet hareket, pozitif bakmaktır. Pozitif olmaktır. Pozitif davranmaktır. Pozitif yaşamaktır. •Müsbet hareket mânâ-i harfî ile bakmak, Rabbimizin hikmet izdüşümlerini fehmetmek, her şeyde merhamet-i ilâhiyenin izini, özünü, yüzünü ve tecelli-i esmâsının tezâhürlerini görmek ve anlamaktır.