Müsbet Hareket Nedir?

musbet-hareket-nedir1f3aec7922Müsbet Hareket Nedir?

“Mesleğimiz müsbettir; menfî hareketten Kur’ân bizi men ediyor.” (Badîüzzamân Saîd Nursî)

•Müsbet hareket, pozitif bakmaktır. Pozitif olmaktır. Pozitif davranmaktır. Pozitif yaşamaktır.

•Müsbet hareket mânâ-i harfî ile bakmak, Rabbimizin hikmet izdüşümlerini fehmetmek, her şeyde merhamet-i ilâhiyenin izini, özünü, yüzünü ve tecelli-i esmâsının tezâhürlerini görmek ve anlamaktır.

•Müsbet hareket kâinattaki cârî olan şerîat-ı fıtrîyeye muvafık hareket etmektir.

•Müsbet hareket sünnetullahtır ve ona uymaktır.

•Müsbet hareket ihlâstır, sabırdır, hakta sebattır ve hizmette sadâkattir.

•Müsbet hareket nefsin arzularına ve meyillerine karşı duruştur.

•Müsbet hareket şeytanın vartalarına karşı müteyakkız davranmaktır.

•Müsbet hareket sırate’l müstâkimde olmaktır. İfrat ve tefritten kaçınmaktır.

•Müsbet hareket “Birisinin hatasıyla başkasına zulmetmemektir.” Kur’ânî davranmak ve adaletten şaşmamaktır.

•Müsbet hareket asâyişi ihlâl etmemektir.

•Müsbet hareket adale-i mahzâdır. Devletin ve cemiyetin selameti için ferdi feda etmemektir. Çünkü hak haktır, küçüğüne büyüğüne bakılmaz bir Kur’ânî düstûrdur.

•Müsbet hareket ehl-i îmânı tenkid etmemektir, insaflı olmaktır, i’tidâl-i demdir.

•Müsbet hareket Allah rızası için davranmaktır. Hakta sebat etmektir.

•Müsbet hareket fazîletfuruşluk yapmamak, kardeşlerin gıpta damarını tahrîk etmemektir.

•Müsbet hareket kırmamaktır, bozmamaktır, menfî hareket yapmamaktır.

•Müsbet hareket tamir etmektir, tahrip etmemektir.

•Müsbet hareket şahsı merkeze almamaktır, şahs-ı mânevîyeye i’timâd etmek ve sadâkatle o kevser-i Kur’ânîyede istikamette kalarak devam etmektir.

•Müsbet hareket kusur aramamak, kusurları kavl-i leyyinle ben merkezli anlatmak ve tahakküm etmemektir.

•Müsbet hareket ihlâs, tesânüd ve sadâkat sıfatlarının bileşkesidir.

Abdülbâkî ÇİMİÇ

[email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir