Acûliyet Kapısı

Acûliyet kapısı Ehl-i hamiyeti zindan-ı atalete düşüren manilerden birisi de “İlel-i müteselsiledeki terettübü atlamakla müşevveş eden acûliyet çıkar, himmetin ayağını kaydırır.”[1] Aculiyet, bir şeydeacele edip, tertip ve sıralamayı gözetmeden, birden hedefe gitme hâlidir. Bu vaziyet insanı, beklediği sonuca ulaşmadan yaptığı işten vaz geçirir. Hâlbuki şu hikmet dünyasında her şey bir zamana ve silsileye bağlı olarak […]

Müsbet Hareket Nedir?

Müsbet Hareket Nedir? “Mesleğimiz müsbettir; menfî hareketten Kur’ân bizi men ediyor.” (Badîüzzamân Saîd Nursî) •Müsbet hareket, pozitif bakmaktır. Pozitif olmaktır. Pozitif davranmaktır. Pozitif yaşamaktır. •Müsbet hareket mânâ-i harfî ile bakmak, Rabbimizin hikmet izdüşümlerini fehmetmek, her şeyde merhamet-i ilâhiyenin izini, özünü, yüzünü ve tecelli-i esmâsının tezâhürlerini görmek ve anlamaktır.