Bir Virüsün Düşündürdükleri

Bazı problemleri çözmek için ters işlem yapılır. Sosyal ve içtimâî hâdiseleri çözmek için de bazen ters düşünmek(ters mantık) gerekiyor. Malumunuz bütün dünya olarak bir musîbet altındayız. Elbette ki bu musîbet başıboş değil, sahipsiz değil, tesadüfî de değil. Biz böyle inanıyoruz. Ancak bu musîbet üzerine başka hesap ve kitaplar yapılmış, daha önceden bir proje üretilmiş gibi […]

Ölüm ve Sonrası

Soru: Ölümden sonra uyandığımızda ne ile karşılaşacağız ve Hz. Muhammed’in(asm) bununla ilgili bildirdikleri var mı? Sonra şuan ölmüş olan insanlar sorgularıyla karsı karşıyalar mı yoksa tüm insanlar kıyameti mi bekleyecekler? Ölüm haktır. Hem de hayat kadar hak ve hakîkattir. Bunun için de Allah ”El mevtü hakkun” buyurur. Yani ölüm haktır. Hem “Her nefis ölümü tadacaktır.” […]