Etiket arşivi: ruh

Rûhun mânen terakkisi

Cenab-ı Hak teâla ve tekaddes, insanı halk etmeyi irade buyurduğunda; Onu, kâinatı içinde cem’eden cami bir nüsha kılmış, onsekizbin âlemi müştemil olan âlem kitabına da bir fihriste etmiştir. Belki, hayat ve vücut ile berâber, kıymettar bir rûh cevheri ona verilmiştir. … Okumaya devam et

Nûr'dan Tefeyyüzlerim kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Maddî ve Mânevî Kalb

Maddî ve Mânevî Kalb “Eyyub’u da hatırla ki, Rabbine şöyle niyâz etmişti: “Bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin.[1]” Hazret-i Eyyub Aleyhisselâmın yaralarından neş’et eden kurtlar kalb ve lisânına ilişince ma’lûmunuz kalben ubûdiyetine ve lisânen zikrine hâlel gelir … Okumaya devam et

Risâle-i Nûr Makàleleri kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Dimağda Merâtib-i İlim Muhtelifedir

Dimağda Merâtib-i İlim Muhtelifedir Bediüzzaman Hazretleri “muhabbet kalbde ve akıl dimağdadır; elde ve ayakta aramak abestir.”[1] der. Hem de “kulağın dimağa karabeti ve akıl ile sıla-i rahmi vardır.”[2] tespitini de aktarır. “İnsan yalnız cesetten ibaret değil; cesedi beslemek için kalb, … Okumaya devam et

Genel, Risâle-i Nûr Makàleleri kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | 1 Yorum

Te’sîrât-ı hâriciyeye kapılmamak…

Te’sîrât-ı hâriciyeye kapılmamak… “Fert te’sîrât-ı hâriciyeye karşı daha az mukavimdir.”[1] Bu zaman ve zeminde ancak bir cemâat ruhu taşıyan şahs-ı mânevî te’sîrât-ı hâriciyeye karşı mukavemet edebilir. Çünkü “Müteaddid eşya bir cemaat şekline girse, bir şahs-ı mânevîsi olacaktır. Eğer o cem’iyet, … Okumaya devam et

Genel, Tenkid Yazıları kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Ruh-u Gaddar

Ruh-u gaddar Ruh-u gaddar; şimdi beşerde insan suretinde şeytanın vekili olup, fitnekârane siyasetiyle cihanın her tarafına kundak sokan el-hannasdır.

Makàleler kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın